„Вечна“ батерия работи вече 60 години

Този „вечен двигател“ е създаден  от румънския физик Николае Василеско- Карпен (Nicolae Vasilescu-Karpen). Според някои експерти  работата на батерията е трябвало да спре преди десетилетия, но измерването на напрежението на батерията, проведено от журналисти, показва стойност 1 волт – абсолютно същата като през 1950 година.

Става дума за енергиен източник, наречен „батерията на Карпен “ (Karpen’s Pile), работи без прекъсване от 1950 г., а това е   60 години!

Прототипът се състои от два галванични елемента, които задвижват  двигател, заедно с ключ, който на всеки половин оборот на двигателя затваря веригата, а след това я отваря. Времето на движение на двигателя е внимателно подбрано така,  че да е достатъчно, за да може галваничната клетка напълно да се презареди, сменяйки при това своята полярност.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.