Шести блок на АЕЦ “Козлодуй” е включен в енергийната система на страната

В 9.28 ч. на 29 октомври 2013 г. шести блок бе успешно включен в паралел с електроенергийната система на страната, съобщиха от централата.

Блокът бе в планов годишен ремонт от 21.09.2013 г. до 26.10.2013 г. В рамките на престоя бяха изпълнени ремонтни дейности и профилактика на оборудването и реакторът на блока бе презареден със свежо ядрено гориво.

Блокът бе пуснат на 26 октомври, но поради дефект в дренажен тръбопровод на турбината той бе спрян в ранните часове на 28 октомври до отстраняване на проблема.

Мощността на шести блок постепенно се повишава.

Пети блок работи със 100% натоварване на мощността.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.