Практика, която изцелява душите *

original12Застанете така, че да можете  да направите няколко крачки  назад. Всяка крачка назад ще отбелязва една степен за изкачване към светлината, свободата, любовта. Правейки крачка назад, вие се издигате  от по-нисша реалност към по-висша, изкачвате се  до ново ниво на свобода, щастие и светлина.

И така – застанете прави и затворете очи. Осъзнайте кой сте  в  момента, кажете  името си, огледайте  живота си. Обърнете внимание на усещанията в тялото – доколко то е потиснато от негативизъм, оплетено е от зависимости – почувствайте ги. За това ще са ви необходими от една до две минути.

След това поемете дълбоко въздух, а на издишване силно плеснете с ръце и отстъпете крачка назад. Представете си, че сякаш  плясъкът  откъсва от вас оковите на страха,  премахва ограниченията, сваля веригите на привързаностите.

Ще попаднете в първия образ и веднага ще почувствате, че във вас са настъпили положителни промени, във вашето същество: сега можете да дишате  с по-голяма лекота, на сърцето ви става по-леко,  душата ви се отваря.

В тялото ви ще възникнат вибрациите на свобода, спокойствие, приятни  вълни. Може да се появят  и някакви светли радостни образи – живи картини – или вече познати   или изцяло нови.

Останете в това състояние толкова дълго, колкото сметнете за необходимо за да се изпълните с блаженство, свобода, светлина. След това повторете – Вдишайте, издишайте, отново плеснете с ръце и  предприемете следващата стъпка назад.

С всяка стъпка ще се увеличава състоянието ви на свобода, радост, щастие, осъзнаване, че ние управляваме съдбата си, целия си свят, а всички наши  безпокойства, вълнения и тревоги, вече нямат този неизбежен смисъл, който им отдаваме в “земното” си състояние на съзнанието.

Така ще  можете да стигнете до източника – най-висшата степен на свобода, радости, каквито сте в състояние да  постигнете в момента. Ако се съмнявате, че наистина това е най-положителното ви състояние,  проверете, като направите още една-две стъпки назад.

Ако състоянието ви не се промени или се влоши – това означава, че сте достигнали максимума: върнете се към образа на най-голяма сила. Останете в него  толкова дълго, колкото ви е  удобно. Светлината на Вашата Душа работи по това време в най-далечния си режим. След това, без да губите състоянието на щастие и светлина, може да легнете и да затворите очи и да се отпуснете за 10-15 минути.

Представете си, че  Светлината на Душата ви се  разпръсква през Вселената и твори за вас чудеса.

И след това продължете да живеете, като се стараете  колкото е възможно по-дълго да поддържате това състояние.

© От книгата “Сътвори  своя съдба” на В. Лермонтов *

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.