Влиянието на Лунните ритми върху човека

show_earthmoonsun
Лунният календар е по-древен от слънчевия. Още в  древен Рим след всяка нова луна свещениците публично са съобщавали началото на месеца, определяли са датите на лунните фази.

В нумерологията Луната се обозначава с   двойка – символът на непостоянството и променливостта. Символиката на двойката  е в това, че  действието на Луната се проявява във взаимодействието, или в  прехода от едно състояние – към противоположното.

Най-очевидният пример е  над главите ни, промяна на формата, както и земните приливи и отливи. А най-близкият начин за предаване на вътрешната същност на промените – това е нашето дихание. В края на краищата, вие забелязвате  как естествено се прави акцент върху издишването, докато при вдишване това е почти невъзможно.

Може би това не е толкова очевидно, но седмиците и месеците – също са сформирани от Луната.

Четири седмици за месеца – това са фазите на Луната, а самият  месец – времето от едно съединение на Слънцето и Луната до следващия. По този начин са  подредени космическите часове. Какво ни казват те? На първо място – за времето на начинанията и постиженията. Освен това, всяка позиция и ъглов аспект със Слънцето образуват специална връзка, настроение, които по един или друг начин организират земните дела.

Лунният календар е по-древен от слънчевия. Още в  древен Рим след всяка нова луна свещениците публично са съобщавали началото на месеца, определяли са датите на лунните фази. От древни времена хората са живеели точно в съответствие с лунните ритми, те са разбирали, че влиянието на Луната върху Земята не е по-слабо  от това на Слънцето. Въпреки, че лунният календар е по-сложен в отчитането на датите, защото в ежедневието всичко  по-лесно се отчита с помощта на слънчевия календар.

Естеството на лунните дни до голяма степен определя нашето поведение. От фазата на Луната зависи  енергийното състояние на организма, степента на неговата жизненост и активност.

Всеки месец ние преминаваме през непрекъснато променящ се набор от космически ритми и енергии, които значително влияят на физическото и ни и емоционално състояние, а парадоксът е, че ние едва ли ще забележим това, главно поради въздействието на тази глобалност върху всеки и всичко.

Просто следвайки интуитивните подтици, вие се подчинявате на лунните ритми. Ако просто твърдо и ментално планирате  своята дейност, можете да попаднете в “потока” или да тръгнете срещу “потока”.

Има хора, които  дори и  без знания за лунния календар живеят в пълно съответствие с него. Като правило, това са  много хармонични хора. Тяхната интуиция е развита и те се са свикнали да я слушат.

Всеки лунен месец е живот в миниатюра, раждане, растеж, цъфтеж и старост. Тези фази са отразени в нашия живот и в делата ни. Гледайте себе си. Изучавайте  себе си, узнавайки  качествата си и откривайте новото – това е най-вълнуващата дейност!

И когато научите своите особености, можете да намерите  начин да коригирате нежелателните  реакции, знаейки тяхната причина. Но този процес не е механичен, а  творчески, защото всички ние сме уникални личности.

При нарастваща Луна нашият организъм натрупва енергия, и  натоварванията са нежелателни, тъй като това може да доведе до изтощение. В това време отслабва имунната система, а дори и леки заболявания се понасят  зле.

При намаляваща Луна организмът  естествено и леко изразходва  енергия. Лесно се понасят натоварвания, болки, инфекции. Ето защо медицински процедури и хирургически интервенции се понасят добре от организма в  намаляваща Луна. Разбира се, това са само общи насоки,  за важни дела е нужна разчетна карта.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.