Човек не умира, Човек се прибира у дома

i

Човек не може да умре, дори и ако той  иска това заради любовта си  към други хора. Човек не умира, Човек се прибира у дома. Там, където е роден.

Това  започва в ранното детство, когато възприемаме света не такъв, какъвто е. Като че ли  през тежките окови на реалността се вижда съвсем различно щастие – истинското.

Радост от дома се познава не по  мириса на родните стени, а по драскулките  на прекрасната Вселена, вълнуваща сърцето, която винаги иска да се прибере у дома. И тогава  разбирате, че ​​живеете много  отдавна в свят, който ви е чужд.

Където може и да  има добри хора, но това не променя нищо. Вашият  живот – това е път,  пред него е Звезда, а вие очаквате срещата с нея. С наближаването й у вас  изгаря всичко ненужно, което сте успели да придобиете по пътя. Така че човек никога не умира, той се прибира у дома.

Само едно нещо може да вълнува душата му – радостта от срещата с любимите хора тук, които остават самотни без него. Но това е временно чувство. Тук всичко отминава, понякога дори без да започне. А Любовта винаги остава, защото тя е от Вечността, откъдето сте и вие.

Тайша Абелар. “Магическия преход”

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.