Знаете ли защо много жени ги очаква самота?

i

Мъжът на една жена и изневерил. Тя била потресена, не знаела как да продължи да живее. Научила, че някъде в планините живее мъдър монах и решила да отида при него,  да се посъветва.

Няколко дни вървяла докато се  изкачи на върха, където срещнала монаха.

– Изживях с него  целия си живот, отдадох му младостта си, грижех се за него. А той ми изневери с някаква млада жена. Аз не знам какво да правя сега, нищо не остана в живота ми.

Монахът и дал една бисквитка и я помолил  да я изяде.

Докато тя си хапвала, той я попитал:

– “Вкусна ли е бисквитката?”
– “Да” – казала тя.
– “Искаш ли още?”
– “Разбира се, дайте ми, моля.”

Монахът я погледнал в  очите и я попитал:

– “Сега разбра ли  какъв е твоят проблем?”

Жената се замислила за няколко минути, а след това колебливо казала:

– “Ами,  очевидно, хората  по природа са алчни. Получаваш нещо,   след това искаш повече, после още повече,  и по-ново. Все нещо ни липсва.  И нищо не е вечно, всичко е непостоянно.  Ние трябва да помним тези неща  за да не се  разочароваме  … поради това. ”

Монахът поклатил глава:

– “Не, имах предвид, че ти си дебела. Трябва да ядеш по-малко”.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.