Притча за асенизатора и лошата карма на рода

i

Живял някога един малък човек в един малък град. Той работел като асенизатор, или с други думи – фекалочистач. Баща му работил като асенизатор, дядо му също бил асенизатор… Той имал трима сина. Веднъж ги събрал и казал:

– Синове моите, събрах пари за вас и искам да идете в големия град и да се изучите. Прекарах живота си по тоалетните, така че искам вие да се изучите.

Отишли синовете в големия град. Единият се изучил и станал адвокат, другият станал PR експерт, а третият – политик.

Научил за това малкият човек и тъжно въздъхнал:

– Ех, какво да се прави, явно такава е съдбата на нашия род…

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.