Внимание: Повишена радиоактивност се отчита над Европа

pic_65b8f750b60c53019d58ee536fa8f2e9

В Европа се наблюдава повишена радиоактивност във въздуха. Точният източник не е известен, наличните данни показват, че се намира в Източна Европа, пише Popular Mechanics..

Увеличено  ниво  на изотопа    * рутений-106 се наблюдава от 29 септември в страни от Западна и Централна Европа като Германия, Италия, Австрия, Швейцария и Франция.

Федералната служба за радиационна защита (Германия) отбелязва, че това повишено ниво на радиация не застрашава човешкото здраве.

Рутений-106 се използва за лъчева терапия, по-специално при лечение на очни тумори, а изотопът се използва и в горивните клетки на сателитите.

http://www.popularmechanics.com/technology/infrastructure/news/a28513/spike-in-airborne-radioactivity-detected-in-europe/

* Рутений е химичен елемент, който е представен със символа “Ru” и атомен номер 44 в Периодичната система на елементите. Рядък преходен метал от групата на платината, рутений се намира свързан с руда на платината и се използва за катализатор в някои платинени сплави.

 

 

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.