Ами ако животът е жонглиране с пет топки…

топки

“Представете си, че животът е  игра, построена върху жонглиране с пет топки. Тези топки са Работа, Семейство, Здраве, Приятели и Душа, а вие трябва постоянно да ги задържате във въздуха.

Скоро ще разберете, че топката Работа е направена от гума – ако случайно я изпуснете, тя ще отскочи и ще се върне обратно. Но останалите четири топки – Семейство, Здраве, Приятели и Душа – са стъклени. И ако изпуснете една от тях, тя ще се окаже непоправимо пукната, надраскана, сериозно повредена или дори напълно разбита. Тя никога повече няма да бъде същата.

Трябва да сте наясно с това и се опитайте да не се случва. Работете възможно най-ефективно в работно време и се прибирайте вкъщи навреме. Посветете необходимото време за семейството си, приятелите и отдих. Ценността е ценна само ако я ценят. “

Brian J. Dyson. Businessman, Former CEO of Coca-Cola Enterprises.

Фаталните заблуди на човечеството

Общество, образование, религия и морал изкривяват правилната гледна точка към света. Вирусите на съзнанието блокират енергетиката на човека, прекъсват неговата връзка с Вселената. Защото Светът – не е онова, което…

7-те вируса на човешкото съзнание, които ни заразяват всеки ден

Нашата планета – това е сбирщина от алчни типове, които искат да грабнат парче от пая, без да го споделят с никого. Всички заблуди  на човечеството плуват на повърхността –…

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.

Add Comment