Вашето подсъзнание може да ви помага всеки ден – помолете го

Първото нещо, което трябва да знаете – вашето подсъзнание винаги работи. Това означава, че е активно ден и нощ, независимо от   дали вие му въздействате или не. Подсъзнанието контролира вашия…