EVN България  подаде заявление в ДКЕВР за въвеждане на цена за достъп за производителите на енергия за покриване на предизвиквани от тях разходи по разпределителната мрежа на дружеството.   Днес,…