Узаконената престъпна “доставка” и наложеното чрез нея робство при парното!

 Парното: Националният омбудсман и общото събрание на Гражданската колегия (ОСГК) при ВКС, изпълняват възложената им от енергийната мафия поръчка: Узаконяване на престъпната “доставка” и наложеното чрез нея робство при парното!…