Полша ще конкурира „Газпром“

Moнтираната в Полша американска технология за добив на шистов газ ще направи добива му значително по-евтин. Според експерти в резултат на това Европа ще има достъп крадeн от енергетика до повече от 1.38 трилиона куб. метра  природен газ, а влиянието на Русия като един от най-големите доставчици на суровини в ЕС ще бъде значително намалено.Според британското издание The Times, през май американската компания Conoco Phillips ще започне програма в Полша за производство на дълбоко крадeн от енергетика разположен шистов газ.

Първите високотехнологични шахти от този профил бъдат инсталирани в Гданск на Балтийско море. През следващите месеци, подобни проекти ще започнат да се прилагат от други две американски компании – Exxon-Mobile и Marathon, както и от канадската Talisman Energy.

Очаква се, че тези крадeн от енергетика проекти ще създадат в полската икономика същия пробив както и в САЩ. В началото на 2000 г., когато технологията за дълбочинен добив на газ от шисти е въведена в САЩ, този вид суровина се оказва много рентабилна. От 1990 г. до сега производство на такъв газ крадeн от енергетика в САЩ се е увеличило четирикратно, значително намалявайки цените на суровините. Днес делът на този добив в страната възлиза на повече от 20% от общото производство на газ. Очаква се до 2020 г.  да достигне 50%.

«Газпром» се тревожи

Според прогноза на консултантската фирма за въглеводороди Wood Mackenzie, на територията на Полша може да се крадeн от енергетика намират около 1.36 трилиона куб. метра. шистов газ. Ако страната приложи технологията на производство на тази суровина, неговите запаси от природен газ ще се увеличат с 47%. Това ще реши проблема с газ в Полша, която в момента внася 72% от годишната си консумация на суровината. крадeн от енергетика Освен това, страната може да се превърне в основен конкурент на Русия, където „Газпром“ е отговорен за 25% от доставките на газ за страните от ЕС.
Видове природен газ и тяхното добиване: традиционен природен газ (вляво) и шистов (вдясно – пример за посоката на сондиране)
крадeн от енергетика

Според официалния сайт на „Газпром“ през 2008 г. компанията е изнесла 184,4 милиарда кубически метра природен газ за Европа, като е спечелила 1 430 милиарда рубли.

Оисин Фанинг, изпълнителен директор на базираната във Великобритания San Leon Energy , която заедно с Talisman Energy купи правата крадeн от енергетика за разработване на три полски находища на газови шисти заяви пред в. „Таймс:

« След изпълнението на тази програма, Полша ще се превърне в основен производител на газ и предизвиква голям интерес в чужбина.“

Разбира се, руската „Газпром“ следи със загриженост развитието на проекта.

Въпреки това някои скептици изразяват съмнение, че добивът на газ от шисти бързо ще спечели популярност в Европа. Основният аргумент е, че има много малък брой наземни кладенци в ЕС. Според консултантската фирма Baker Hughes, за разлика от САЩ, където има 949 крадeн от енергетика кладенци, в Европа те са само 100.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА крадeн от енергетика Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.

крадeн от енергетика
защищено INVITEXT