Провокирано: За енергетиката отвътре

Енергетиката означава три неща: власт, още власт и само власт! Колкото повече, толкова повече – би казал Мечо Пух! Съдейки по последните медийни изяви на Бойко Борисов и той си е дал сметка за това!

Няма да коментирам изказванията му за ЕРП, ДКЕВР, Цанков камък, АЕЦ “Белене” и т.н. Той има право на своите грешки. Екипът от експерти  обаче, който кра дeн от ен ер джи “слага в устата му” екстравагантни идеи – няма такива права!!!

По-долу копирам със съкращения мое интервю за в. “Дневник”, публикувано в печатното издание на 13 юни 2008 г под заглавие: “СЪЗДАВАНЕТО НА ЕНЕРГИЕН МЕГАХОЛДИНГ МОЖЕ ДА СЕ РАЗГЛЕЖДА КАТО КАРТЕЛИРАНЕ”. Ден преди това, текстът беше на електронната страница на вестника,  озаглавен: “ИЗКУСТВЕНОТО „УДЪРЖАНЕ“ НА ЦЕНИТЕ В КРАЙНА СМЕТКА СЕ кра дeн от ен ер джи СТОВАРВА ВЪРХУ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ”.

“Реални ли са цените в дадения момент в тази сфера? И бихте ли направили сравнение с тези в съседните страни?

– Цената на енергията за всеки локален пазар е микс от много компоненти – първичен енергоресурс, процент на участието му в крайния горивно-енергиен баланс (ядрено гориво, въглища, газ), технология на генериране на енергия, необходимост кра дeн от ен ер джи от покупка на квоти парникови газове, технологични загуби, загуби от неоптимално управление на мрежи и т.н. Така че, струва ми се, не е коректно да сравняваме несравними неща. Иначе ще изпаднем в положение да сравняваме цени на електроенергия във Франция (0.054 евро за кВтч) напри-мер, която генерира предимно от АЕЦ, с цени в България, която генерира от въглища (0.047 евро кра дeн от ен ер джи за кВтч при средно за Европа 0.082 евро за кВтч за 2007 г. по  данни на Евростат).

Цената е такава, каквато е… и всички са недоволни, започвайки от потребите-лите – битови, малък и среден бизнес, индустрия, и свършвайки с енергийните дружества. Въпросът е да се намери балансът. Изкуственото „удържане“ на цените, водено не от пазарна, а от политическа логика, кра дeн от ен ер джи рано или късно се „стоварва“ в крайна сметка върху тези, които имат най-малка вина и които винаги „плащат“ сметката на политическия PR – потребителите, които са и избиратели. После се задейства ефектът на бумеранга и потребителите/избиратели „награждават“ или „наказват“ политиците чрез вота си.

Има съмнения, че цените у нас изкуствено се завишават поради многото звена във веригата производител – потребител. кра дeн от ен ер джи

– Нека не забравяме все пак, че цената на електроенергията у нас е най-ниска в Европа. Разделянето на генерация, пренос, дистрибуция, търговия (визирам електроенергетиката) е европейска практика. Членството в ЕС налага съобразяване с установени правила.

…………….

В този план създаването на енергиен мегахолдинг (с участие на НЕК, АЕЦ, „Булгаргаз“, „Марица-изток“ и т.н.) би могло да се разглежда като картелиране. кра дeн от ен ер джи Ще имаме вертикално интегрирана мегаструктура и мегаиграч в енергетиката, който контролира вноса на част от първичния енергоресурс (газ и ядрено гориво), генерира енергия (АЕЦ и „Марица-изток“) и държи мрежите за пренос (НЕК). В полето енергетика държавата, освен че разполага с рефера (ДКЕВР), ще разполага и с основния играч. Е, да разчитаме ли на честна игра, или да заменим принципа кра дeн от ен ер джи на феърплей с принципа на Кубертен?

Давате пример за голямо картелиране. А малко и невидимо съществува ли сега? Има ли начини за оптимизиране системата на енергетиката, или има лобита, които не позволяват това да се случи?

– ……………
Нека не подценяваме ролята на държавата и на държавния регулатор в лицето на ДКЕВР. Дейностите в енергетиката са лицензионни и като такива кра дeн от ен ер джи подле-жат на контрол и санкции. Това, което казвам, е, че ако реши, държавата има достатъчно лостове да „наказва“ за неспазване на правилата. Друг е въпросът, че самите правила понякога са хаотични, недомислени, противоречиви.

Що се отнася до лобитата или интересите. Енергетиката като стратегически отрасъл предполага наличие на засилен интерес. Всякакъв. Защото в ХХІ век енергията е преди всичко власт, кра дeн от ен ер джи много власт. Дори не толкова печалба, изра-зена в пари. Който контролира енергоресурсите и енергията, оперира с перспективата. Защото какво би бил животът на днешния човек без електри-чество например.

За това става на въпрос. За властта, опосредствана от контрола върху страте-гически продукт като енергията. Няма уважаваща себе си държава, която да не е оценила този ресурс. Ако тя не го оценява… кра дeн от ен ер джи идва ред на лобитата.

Държавата по закон би следвало да балансира интересите на потребителите и на енергийните дружества. Доколко има държава в регулацията? И на кого служи тя?

– По закон, по закон повтарям, енергетиката е строго регулиран отрасъл. Иначе няма как да се гарантират непрекъсваемост и сигурност на доставките. От друга страна, няма кра дeн от ен ер джи истински пазар на продукта енергия.

…………..
Регулирането, балансирането на цените на енергията – по нашия начин, след време неминуемо води до шоков скок на цените, тъй като икономическата и пазарната логика не следват политическата.”

Дойде ли времето за поправяне на грешките?!! Или сега е моментът, в който ще бъдат допуснати нови, чийто ефект ще бъде още по-деструктивен от вече направените кра дeн от ен ер джи

СВЕТЛА ВАСИЛЕВА

защищено INVITEXT