116 долара за 1000 куб. м газ. Къде сме ние?

Шистовият газ все повече ще измества руснаците от този пазар, но поне засега не е фатален за гиганта „Газпром“ по отношение на доставките в Европа, смята експертът от CERA Тане Густафсон.

Най-голяма конкуренция за руските дългосрочни договори са доставките на втечнен природен газ, които по негово мнение би трябвали да  принудят Русия към повече гъвкавост по отношение на дългосрочните договори, в посока частичното им прекратяване в полза на краткосрочните.

Всъщност спотовите цени на европейските пазари стават все по-ниски. Вече не са изключения случаи като тази година, когато Кувейт преди три седмици, продаде партида от втечнен природен газ на цена от 98 (!) Долара за хиляда кубически метра. Също така не е необичайно Египет да продава своя газ за Европа на цена 116 долара за хиляда кубически метра.