Енергиийната кула на Zoka Zola Architects

Zoka Zola Architects разработи енергийна кула за Чикаго, на която са  монтирани на соларни панели.

Цилиндричната кула позволява да се ползва голямата и площ за инсталиране на подвижни слънчеви панели, които  свързани с манипулатор следят Слънцете, което увеличава производството на енергия с до 40%.