Полша отне тръбата от „Газпром“

Полша става първата европейска страна, в която ще влезе в сила новото  енергийно  законодателство на Европейския съюз. Вчера в Москва, руснаците са се съгласили, че газопроводът „Ямал“ ще се управлява от  полска компания, независима от „Газпром“. Ключово за завършване на полско-руските преговори е споразумението между двете компании: EuRoPol Gaz и Gaz-System.

Първата е  съвместно предприятие на полската фирма PGNiG и „Газпром“ и сега е оператор  на полската част на тръбопровода „Ямал“, а втората – напълно независима от полското правителство, която ще поеме управлението сега. Съгласно изискванията на европейското законодателство, операторът трябва да е независим от компании, които продават газ, за да се допуснат по тръбата  и  други доставчици.

Руснаците искаха решаващият глас да бъде на компанията EuRoPol Gaz, върху която могат да влияят от “ Газпром „, а полската страна – че това трябва да е  Gaz-System. Това отваря възможността за „виртуален  реверс“, т.е.   например, за закупуване на газ от Германия и транспортирането му по газопровода „Ямал“.