По милион лева глоби за ЧЕЗ, Е.ОН и ЕVN

Енергийните дружества ЧЕЗ, Е.ОН и ЕVN отнесоха глоба от общо 3 млн. лв., която им е наложена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР).

Всяко едно дружество е санкционирано с по 1 млн. лв. Причината за паричната санкция са констатираните нарушения по време на одита, който регулаторът им направи през лятото, съобщава money.bg.

Според председателя на ДКЕВР Ангел Семерджиев, нарушенията вече са отстранени и заради това дружествата не са отнесли по-сериозни глоби.

Направения одит показа , че и трите дружества, които продават ток на крайния потребител у нас, са скрили информация във финансовите си отчети.

Не е изпълнявана инвестиционната програма, със закъснения са изкупувани трафопостове и са взимани заеми за повече от година при това без нужното по закон разрешение от ДКЕВР.

Преди месец енергийният регулатор връчи общо 23 акта за нарушения на трите дружества. За ЧЕЗ те бяха 9, за Е.ОН – 8, и 6 за ЕVN. Максималната глоба за всеки от тях можеше да е по 1 млн. лв.

http://news.ibox.bg/news/id_1942249519