Ново биогориво се продава в Германия

От началото на 2011 г. в Германия се появи нов вид моторно гориво Super E10 с 10-процентно съдържание на биоетанол.

Бензин с високо  съдържание на етанол ще се появи скоро на 14 000 бензиностанции в страната. По-рано германските бензиностанции предлагаха бензин с 5-процентно съдържание на това вещество.

Въвеждането на нови екологично чисти горива е в съответствие с дългосрочна национална програма за намаляване на вредните емисии в атмосферата и задълженията   по Протокола от Киото. Немските власти планират до 2050 г. да намалят вредните емисии с 80 процента.

Въпреки уверенията от страна на властите, много шофьори са изразили загриженост във връзка с новото гориво, съмнявайки се, че е подходящо за стандартните двигатели.

Властите обаче твърдят, че то става за 90 % от двигателите в страната.