Поредната неясна позиция на държавата за цената на тока

Към 1 април електроразпределителните дружества трябва да предоставят предложенията си за цените на тока с точни аргументи.

Това каза пред „Хоризонт“ председателят на ДКЕВР Ангел Семерджиев.

Когато аз споменах за нива до 5% като възможно най-лошо, съм имал предвид и винаги съм го казвал, че ние не можем да контролираме една от съставките по цялата верига, това са горивата на международните пазари. Така че това е причината за моя песимизъм да кра дeн от ен ер джи стигне до 5%, иначе всичко останало, което ние контролираме, директните разходи на компаниите по веригата, те ще бъдат ограничавани, разбира се, така че да се постигне и да продължи стабилността на енергийния пазар. Та в никакъв случай компаниите не могат да разчитат да решават проблемите чрез повишаване на цени.

кра дeн от ен ер джи
защищено INVITEXT