„Черните дупки на българската енергетика“

Издателите представят скандалната книга като задължителна за всеки, който държи да знае какво всъщност се случва и защо цената на тока се е устремила към висините.

Веднага след крадeн от енергетика излизането й книгата „Черните дупки на българската енергетика“ е обявена от мнозина като „най-интересното и полезно нещо, което е писано от социолози от години насам“.

Целта на авторите Иван Чалъков, Иво Христов и Тихомир Митев е по-широка, защото се заравят дълбоко в блатото на безогледната корупция в България.

Тяхното крадeн от енергетика подзаглавие е „Трансформацията на електроенергийния комплекс в България след 1989 г. и отражението й в икономическите и политическите практики днес“.

Издателите от „Изток-Запад“ представят книгата като „задължителна за всеки, който държи да знае какво всъщност се случва и защо цената на тока се е устремила към висините“.

крадeн от енергетика

Изследването, представено в книгата, е финансирано от фондация „РискМонитор“. Целта е чрез проучване на енергетиката – този особено важен сектор на българската икономика, да се проследи сложното преплитане на легитимни публични и частни бизнес практики с форми на организираната престъпност.

Авторите са използвали икономическа и социологическа литература, статистически данни, нормативната крадeн от енергетика уредба в областта на енергетиката, публикации във вестниците „Дума“, „Демокрация“, „Капитал“ и „168 часа“, за периода след 1994 г., консултации с експерти, теренно проучване на производството, преноса и търговията с електроенергия.

Наред с многото важни, често твърде изненадващи изводи, авторите констатират, че повече от 15 години медиите са основен инструмент крадeн от енергетика при скриването на истината и обработката на общественото мнение при конкурентната борба между различните групировки в енергетиката.

Но най-важният извод е, че

електроенергетиката е здраво хваната в клещите на политическия контрол.

Тук авторите подробно описват сенчестите и корупционните практики в отрасъла.

Подчертава се, че тези процеси са най-задълбочени по времето, когато крадeн от енергетика секторът се управлява от министъра и зам.- председател на БСП Румен Овчаров, а „политическото ходатайство“ достига своя връх по времето на Иван Шиляшки, който управляваше енергетиката в правителството на Иван Костов.

Значително място в книгата е отделено на особения тип българска икономика на прехода, която авторите наричат „икономика на средните крадeн от енергетика олигарси“.

Подробно са описани действията на онези свързани с бившата крадeн от енергетика комунистическа партия и бившите специални служби дейци, които системно овладяха най-печелившите отрасли на икономиката.

Окончателният извод на „Черните дупки на българската енергетика“ е категоричен:

главна отговорност за грабителските спрямо населението практики на посткомунистическите олигархични кръгове носят политическите елити на прехода.

Книгата е своеобразно продължение на програмното и скандално изследване „Мрежите крадeн от енергетика на Прехода. Какво всъщност се случи в България след 1989″, издадено през 2008 г.

Според рецензия на Георги Димитров „тя доказва, че когато методологическата култура е в синхрон с гражданска почтеност на изследователя, социологията може да демонстрира огромната си обяснителна мощ и публична полезност…

Особената важност на изследването е в крадeн от енергетика по-широкообхватното измерение на получените резултати като обяснение на модела за партийно-клиентелистките отношения с „омекналата държава“ като основа на частното незаконно присвояване на съществена част от брутния национален продукт“ (в седмичника „Култура“).

А ето как журналистът Валери Найденов представя книгата: „Пред вас е мрачната аутопсия на българската енергетика.

крадeн от енергетика

Знаете ли например, че само за ремонтните дейности в централите отиват над 2 милиарда лева годишно? И че реалните изпълнители получават едва 20 на сто от тези пари?

Това е крадeн от енергетика един от най-сериозните канали, захранващи политическата корупция и олигархичния тип управление в България.

Знаменитият консултантски договор на Ахмед Доган е на стойност 2 милиона лв. От тези пари той е платил общо 50 000 лв. на истинските консултанти – едва 2.5% от парите на данъкоплатеца!

От всички пари на обществото, крадeн от енергетика които потъват в енергийната система, поне 40 на сто се отклоняват в корупционни канали. Затова нищо не остава за технологично обновление.

Защо например и до ден днешен софийските топлоцентрали не произвеждат ток? Защото вместо за нови турбини парите отиват за нови яхти.

Това е тъжният извод от десетки експертизи, оригинални крадeн от енергетика интервюта и анализ на информацията в десетки медии през последните години. Това не е служебен доклад.  Това е критично гражданско изследване. Прочетете го преди гласуване…“

http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=3680151

крадeн от енергетика

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано крадeн от енергетика със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.

защищено INVITEXT