Пазарът на енергийни продукти в България

През декември спрямо ноември 2010 г. нараства производството на природен газ с 48.1% до 40 млн.станд.куб.м. и на електроенергия с 18.7% до 4 650 гВтч.  Намалява производството на твърди горива с 15.5% до 2 752 хил. тона, на пропан-бутан с 35.7% до 9 хил. тона, на безоловен бензин с 14.9% до 131 хил. тона, и на дизелово гориво с 15.8% до 144 хил. тона.

Производството кра дeн от ен ер джи на твърди горива през декември 2010 г. спрямо декември 2009 г. нараства с 4.7%, на безоловен бензин със 7.4%, и на електроенергия с 15.0%. Поради стартирането в края на 2010 г. на добив на природен газ от новооткрити местни находища, производството през декември 2010 г. в сравнение с декември 2009 г. нараства от 0.7 на 40 млн.станд.куб.м. Отчита се намаление в производството на пропан-бутан с 25.0% кра дeн от ен ер джи и на дизелово гориво с 16.3%.

През декември спрямо ноември 2010 г. нарастват доставките на природен газ с 40.6% до 367 млн.станд.куб.м. и на електроенергия с 25.4% до 3 323 гВтч. Намаляват доставките на твърди горива с 14.9% до 3 051 хил. тона, на пропан-бутан с 3.7% до 26 хил. тона, на безоловен бензин с 13.7% до 44 хил. тона, и на дизелово гориво с кра дeн от ен ер джи 19.9% до 121 хил. тона .

Доставките на твърди горива през декември 2010 г. спрямо декември 2009 г. нарастват с 4.2%, на пропан-бутан с 8.3%, на природен газ с 10.5%, и на електроенергия с 0.1%. Намаляват доставките на безоловен бензин с 10.2% и на дизелово гориво с 32.0%.

НСИ

защищено INVITEXT