Генераторът IMPLUX работи с вятър от всички посоки

Устройството може да  улавя въздушния поток от всяка посока, превръщайки вятъра в електричество.

Един от недостатъците на традиционните вятърни турбини с хоризонтална ос на въртене е необходимо периодичното завъртане на  перките му в определена посока, за да се приспособява към посоката на вятъра.
Системата IMPLUX, развиваща се от няколко години от Сингапурско-австралийската компания KATRU, е оборудвана с витло, което има вертикална ос.

За „улавяне“ на вятъра на устройството помага защитен корпус, който е с тесни отвори по периметъра между правоъгълни пластини (както е в някои въздуховоди или вентилационни системи).

IMPLUX не се нуждае от механизъм за балансиране на перките и е безопасен за птиците. Тя може да бъде лесно интегрирана в електрическата мрежа на многоетажните  сгради.