„Шеврон България Експлорейшън енд Продакшън” получи разрешение за търсене и проучване на нефт и газ

Правителството даде 5-годишно разрешение на „Шеврон България Експлорейшън енд Продакшън” ЕООД да извърши за своя сметка и на свой риск търсене и проучване на нефт и природен газ в площта „Блок 1 Нови Пазар”. Теренът е разположен на територията на областите Разград, Силистра, Добрич, Шумен и Варна и е с размер 4398 кв. км.

Дружеството е избрано за титуляр на разрешението след проведен конкурс. В кра дeн от ен ер джи дейности по опазване и възстановяване на компоненти на околната среда по време на и след изпълнението на работната програма „Шеврон България Експлорейшън енд Продакшън” ще вложи 4 млн. евро.

защищено INVITEXT