Еврокомисията блокира сделка на „Газпром“

Европейската комисия блокира ключова  за Газпром сделка в Европа – покупката на 50 % от   австрийската газова борса Central European Gas Hub.

Както пише Комерсант, сделката е трябвало да изведе Газпром на спотовия пазар на газ в Западна Европа и да му обезпечи контрол   над хранилищата на природен газ в австрийския Баумгартен.

Но органите на ЕС счели, че сделката не отговаря на Третия енергиен пакет, който вече създаде на Русия редица затруднения на европейския газов пазар.

Според заместник-председателя на управителния съвет на Газпром Александър Медведев, представители на ЕС смятат, че в резултат на сделката, Газпром може да „заграби европейския пазар на газ.“
Медведев увери, че подобни намерения Газпром няма.