Китай смени „Газпром“ с Shell

Китайската държавна корпорация CNPC се   договори  с Shell за  създаване на съвместно предприятие за производството на газ в Китай.

Компаниите ще имат равни дялове в съвместното крадeн от енергетика предприятие, а Shell трябва да предостави технология за производство на шистов газ, която е  тествана в Северна Америка.

В  съобщение на Shell се казва, че съвместното предприятие ще стане „част от световен   алианс между най-големите петролни и газови компании в Европа и Азия.“

крадeн от енергетика

Русия и Китай в продължение на няколко години се опитват да се крадeн от енергетика споразумеят за руските газови доставки.

.

Предполагаше се, че споразумението ще бъде подписано по време на Санкт Петербургския Международен икономически форум, но  делегациите не можаха да се споразумеят за цената.

„Газпром“ настояваше, че цената не трябва да бъде по-ниска, отколкото е крадeн от енергетика за  Европа (прогнозната средна цена за  тази година е  $ 352 за 1 хиляда кубически метра). Китайските им  партньори   предложиха обаче  $ 235 за 1000  кубически метра, твърдейки че и  без руски газ могат да се справят.

Което показва и днешното споразумение с Шел.

крадeн от енергетика

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на крадeн от енергетика материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.

защищено INVITEXT