И Гърция получи по-ниски цени от „Газпром“

Излиза, че само България се „радва“ на особената стриктност на „Газпром“ по отношение на цените газа. Всички останали страни по един или друг начин успяват да облекчат потребителите си за да не плащат безумни цени.

Гръцката газова компания DEPA се е договорила с Газпром за намаляване на цените на природния газ и намаляване на обема на покупките, съобщи директорът по доставките на газ в DEPA Леонидас Dragatakis в интервю за Ройтерс.

«Газпром и DEPA коригираха обемите и цените в съответствие с промените на гръцкия пазар и подобни споразумения с други дългосрочни европейските клиенти“ – каза Dragatakis.

В рамките на предишното споразумение, Газпром предоставяше на  Гърция по 3 милиарда кубически метра газ годишно. Dragatakis не уточни  новите обеми и цени.

Газпром в дългосрочните договори   обвързва  цените газа с цените на петрола  и уточнява минималната сума на покупките.
Доколкото спот цените на газа са под договорените, европейските клиенти на Газпром годишно губят милиарди долари, тъй като са принудени да продават газа под себестойността му.

Най-големият купувач на руски газ за Германия, E. ON Ruhrgas заяви през август, че планира да се обърне към съда за разрешаване на конфликта с Газпром по отношение на цените.