“АЕЦ Козлодуй” ЕАД с печалба от 108 милиона лева за полугодието

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД приключи първото полугодие на 2012 г. с печалба от 108 157 хил. лв., преди облагане с данъци. За сравнение, за същия период на миналата крадeн от енергетика 2011 г. финансовият резултат на Дружеството е бил 105 800 хил. лв., съобщиха от централата.

По този повод ръководството на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД поздрави всички работещи в централата за проявената професионална отговорност, благодарение на която са постигнати отличните експлоатационни показатели и оптималните режими на работа на блоковете.

Сред факторите, допринесли за формирането на печалбата, са увеличените приходи от продажба на крадeн от енергетика електроенергия на свободния пазар, постигнатите по-високи цени за реализацията й, както и оптимизирането на разходите.

крадeн от енергетика крадeн от енергетика

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто крадeн от енергетика размер ще се определя от редакцията.

защищено INVITEXT