Консултациите в енергетиката – супердоходен бизнес

Държавата продължава да харчи на тъмно милиони наши левове, давани на фирми за експертни доклади, програми и стратегии, пише Светла Василева.

Енергетиката означава три неща: власт, власт и власт. Безгранична и почти мистична. Понеже се основава на всекидневната зависимост на съвременния човек от нея. И поради спецификата на отрасъла, изискващ експертни познания както за технологичните процеси, така и за сложната регулаторна рамка, определяща параметрите на кра дeн от ен ер джи функционирането му.

Енергетиката е клуб на “посветени”

в който външни трудно се сдобиват с пропуск (Хр. Ковачки, И. Шиляшки, И.Василев), някои така и не успяват (Ст. Гамизов, Н. Банев), а елитните членове минават с лекота от една позиция в друга, често съвсем противоположна на предходната. Шефове на родни монополи (НЕК, Булгаргаз) сядат в креслото на председател на държавния регулатор (проф. К. Шушулов, А. Семерджиев), участници кра дeн от ен ер джи в бордове на знакови компании (АЕЦ “Козлодуй”, “Топлофикация-София”) основават консултантски агенции по възобновяеми енергийни източници и енергийна политика (И. Хиновски, И. Диловска), ръководители на Комитета по енергетика и министри стават експерти към международни институции (М. Ковачев, Л. Радулов).

Колкото и да “прескачат” от държавното в частното и обратно, те винаги са вътре и част от системата, която разгневи българите и ги изкара на улицата на кра дeн от ен ер джи протести срещу високите сметки за ток и парно.

Непрозрачното и сложно ценообразуване, силният корпоративен и неприкритият политически натиск, съчетани със зависим и слаб регулатор и експерти, тестващи непрекъснато границите на лоялността, хвърлиха енергетиката в окото на тайфуна на недоволството.

В действителност за посветените не са тайна нито лобистките поправки в нормативната уредба, нито масовото игнориране на Закона за обществените поръчки и надфактурирането на разходи, нито кра дeн от ен ер джи безконтролното харчене за авариини ремонти – любими на енергийните дружества, нито модата, въведена от чуждите собственици на електроразпределителните предприятия (ЕРП) за аутсорсване на дейности, а също и толерирането на едни компании и рестрикциите към други от държавния регулатор.

Съществен “принос” за непоносимостта на ситуацията имат консултантите и сключваните с компаниите им договори. На информацията за свършеното от тях, както и за сумите, които са получили, кра дeн от ен ер джи предвидливо е сложен етикет “конфиденциално”, макар плащанията за експертизите им да надхвърлят често милиони лева. И понеже е трудно консултантската услуга да се оцени количествено, а и качествено, нито има инстанция, която да оспори или потвърди необходимостта й, тя се превръща в любим похват за прехвърляне на отговорност и усвояване на средства, който генерира корупционни практики.

Най-смелият енергиен проект на българската държава – АЕЦ “Белене”, кра дeн от ен ер джи ангажира през последните десет години няколко консултанти. През 2003 г. на американската компания “Парсънс енерджи енд кемикъл Юръп лимитид” е възложено да направи технико-икономическа обосновка и ОВОС на централата. Същата фирма има сключен договор с НЕК през 1999 г. за консултантски и инженерингови услуги за модернизиране на АЕЦ “Козлодуй” на стойност около 5.8 млн. долара.

Договорът за втора атомна е изпълнен чрез GCR – смесена кра дeн от ен ер джи фирма на “Парсънс” с българската “Риск инженеринг”, събрала и съхранила в структурите си експертен национален инженерен капацитет, поставящ я в положение на неформален лидер в енергетиката. НЕК плаща за докладите за ОВОС и технико-икономическия 7.7 млн. щатски долара.

През 2005 г. “Парсънс”, респ. и “Риск инженеринг”, са избрани за архитект-инженер и технически консултант на АЕЦ “Белене”. За услугите им са изплатени 18.036 млн. евро. За кра дeн от ен ер джи изпълнение на дейностите на финансов консултант по проекта е сключен договор с фирма “Делойт центръл Юръп лимитид” на стойност 1.674 млн. евро.

През 2011 г. правителството на ГЕРБ,

в желанието си да прехвърли отговорността

за решенията си, ангажира международната банка HSBC да извърши анализ на целесъобразността и нуждата от изграждане на АЕЦ “Белене”. За експертизата трябваше да бъдат платени около 2 млн. евро, но така кра дeн от ен ер джи и не се появи достоверна информация каква част от сумата е издължена на консултанта.

Приватизацията на електроразпределителните предприятия (ЕРП), срещу които сега е насочено недоволството на потребителите, стартира през 2002 г., когато Агенцията за приватизация (АП) избира за консултант по раздържавяването “БНП Париба”. Банката застава начело на консорциум, включващ адвокатската къща “Нортън Роуз”, “Нера”, “Електрисити съплай борд”, “Делойт и Туш” и “Борислав Боянов и сие”.

кра дeн от ен ер джи

Тъй като финансирането се осигурява от Програма ФАР, това е една от малкото сделки, за която АП обявява размера на възнаграждението – 950 хил. евро твърда сума и 2.7 млн. евро такса за успешно приключване на продажбите.

Година след избора на консултант, през 2003 г., е приета стратегия за приватизацията на ЕРП. Според Димитър Бъчваров, който тогава е член на Надзорния съвет на АП, в кра дeн от ен ер джи нея има предимно цели, които са в полза на купувачите и срещу потребителите. По време на обсъжданията в парламентарната икономическа комисия на критиките за липса на “социален подход” Иванка Диловска, директор по структурната политика в Министерството на енергетиката и енергийните ресурси (МЕЕР) тогава, обявява, че кандидат-купувачите освен обем на продажбите и кредитен рейтинг ще представят и интегриран план за развитие на дружествата,

в който щяло кра дeн от ен ер джи да има социални елементи

и съвсем не е необходимо те да се записват в стратегията за приватизация като ограничителни условия. Аргументите й са, че след като има държавен регулатор, не е нужно функциите му да се дублират от Агенцията за следприватизационен контрол.

Което пък прави излишно изискването за фиксиране обем на инвестиции от купувачите. Клаузата за откриване на банкови гаранции, които да бъдат усвоявани кра дeн от ен ер джи при неизпълнение на приватизационните договори, обаче озадачава кандидат-приватизаторите (споделя тогава член на преговарящия екип), защото в договорите те – като стратегически инвеститори, не поемат никакви конкретни инвестиционни ангажименти, нито такива за запазване броя на работните места. Държавата обаче се задължава да им гарантира печалба в размер на 16%, фиксирана в указанията за образуване на цените на ЕРП за периода 2005-2007 г., приети от ДКЕВР.

Днес кра дeн от ен ер джи Лидия Шулева (тогава вицепремиер и отговарящ за процедурите по раздържавяването) обяснява продажбата на ЕРП-тата с “матрица на Световната банка, която трябваше да изпълняваме, за да можем да получаваме парите, които ни се отпускаха по онова време. Забравили сме ги тези неща, но те бяха факт. Ние в 2001-2004 г. работехме по ясно споразумение с фонда и с банката и бяхме принудени да изпълняваме определени критерии”.

кра дeн от ен ер джи

Днес Иванка Диловска е председател на управителния съвет на сдружение “Институт за енергиен мениджмънт”, чието седалище се намира в сградата на един от собствениците на приватизираните ЕРП-та – ЧЕЗ АД, на ул. “Г.С.Раковски” 140 в столицата, и предлага иновативни идеи в сферата на енергийната политика. В никой от анализите на института, който управлява, няма обяснение защо при приватизацията на ЕРП-тата

в договорите им отсъстват инвестиционни кра дeн от ен ер джи и социални клаузи 

Остатъчните държавни дялове на ЕРП-тата са продадени чрез фондовата борса. Посредник по предлагането им е “Булброкърс”, компания от структурата на “Алфа финанс”, близка до Иво Прокопиев, реализирала знакови сделки като консултант (продажба на Бизнес парк София, ТЕЦ “Варна”, “Топлофикация-Русе”, ДЗИ Банк, СИБанк и др.).

Фирми от холдинга са част от енегийния отрасъл – “Каолин” АД е един от основните доставчици на варовик кра дeн от ен ер джи за сероочистките на ТЕЦ-овете, работещи на въглища, а фотоволтаичните паркове на “Соларпро холдинг” генерират част от “зелената енергия” в страната. Каква е печалбата на посредника от реализираните сделки с акции от остатъчните дялове на ЕРП можем само да гадаем, тъй като Министерството на енергетиката не обяви комисионната, платена от държавата за услугата, а “Булброкърс” не са длъжни да го правят.

Липсата на точна регламентация за кра дeн от ен ер джи консултантските услуги, както и на закон за лобизма, който и 41-то Народно събрание не успя да приеме, позволи появата на енергийни “експерти” и специалисти по всичко като Стефан Гамизов, съпричастен с рехабилитацията на ТЕЦ “Марица-изток” 2, съветвал японската компания “Мицуи” чрез фирмите си “Ес Джи Инженеринг” и “Консорциум Ес Джи И”. Същият пропуск произведе и Ахмед Доган в хидроенергиен експерт на “Минстрой холдинг”(структура, контролирана от кра дeн от ен ер джи Николай Вълканов – екс вицепрезидент на Мултигруп), подизпълнител на ВЕЦ “Цанков камък”, чийто хонорар стана публично известен и предизвика негативна реакция в обществото.

След приватизацията на “Енергопроект” АД (сега собственост на “Химинвест институт”, регистриран във Вадуц, Лихтенщайн, и представляван от Иво Каменов, част от варненската групировка ТИМ) – най-голямата държавна научноизследователска и проектантска организация, предлагаща комплексни решения и покриваща целия спектър от дейности – проучване, кра дeн от ен ер джи проектиране, консултации, авторски надзор и поддръжка, експертният капацитет се разпилява.

Създават се множество малки проектантски и консултантски компании, които не могат да се конкурират с големите международни консултантски къщи поради липсата на широка експертиза, което служи за оправдание на политиците при привличането на чужди експерти и плащането на хонорари по международни тарифи.

През 2008 г. Министерството на икономиката и енергетиката сключва договор за консултантска услуга кра дeн от ен ер джи за създаване и учредяване на Български енергиен холдинг (БЕХ), включващ “Булгаргаз” ЕАД, НЕК ЕАД, Мини “Марица-изток” ЕАД, ТЕЦ “Марица-изток-2? ЕАД, както и АЕЦ “Козлодуй” ЕАД. Стойността на услугата е 736 000 лв. без ДДС, а за изпълнител е избран “Делойт България” ООД.
Във възлагането на поръчки на външни експерти

най-активна е дирекция “Енергийна стратегия” на МИЕТ

сред които: “Разработване на прогноза до 2020 година за кра дeн от ен ер джи оползотворяване на потенциала от възобновяеми енергийни източници в България” (стойност 52 790 лв. без ДДС, дата на сключване на договора 14.10.2009 г. с “Верум Консулт” ЕООД); Разработване на проект на “Национална програма за стабилизиране и развитие на топлофикационния сектор на Република България до 2020 година” (стойност 45 050 лв. без ДДС, изпълнител сдружение “Черноморски изследователски енергиен център”).

Проектът за топлофикационните дружества беше публикуван преди кра дeн от ен ер джи седмици за обществено обсъждане. Предложените от консултанта сценарии приличат на взети готови модели от други държави и не решават проблемите с възстановяването на доверието на потребителите в системата, предвид националната ни специфика. За труда си, материализиран в 58 страници, от които 53 по същество, консултантът е получил почти по 1000 лв. на страница.

Обявяван е и конкурс за консултант, който да напише програма за развитие кра дeн от ен ер джи на газификацията, но процедурата се проваля, тъй като нито една от подалите заявки за участие фирми не отговаря на предварително зададените условия. Най-новата поръчка за външна експертиза се отнася до “Изготвяне на прогнозен гориво-енергиен баланс с хоризонт 2030-2035 г.” (прогнозна стойност без ДДС 90 000 BGN, срок за получаване на оферти или заявления за участие 19.03.2013 г.).

Друга дирекция в МИЕТ – “Енергийна ефективност и кра дeн от ен ер джи опазване на околната среда”, отчита, че консултантът – консорциум между португалската компания Ecosphera, британската IT Power и българската неправителствена организация “Черноморски регионален енергиен център”, нает (2010 г.) да създаде Национален план за ВЕИ, е представил некачествен документ. Същата дирекция е възложила изготвянето на екологична оценка на Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници до 2020 г. (стойност 89 200 лв. без ДДС, дата кра дeн от ен ер джи на сключване на договора 13.04.2010 г., изпълнител: “ПОВВИК” АД).

АЕЦ “Козлодуй” ще плати 18.95 млн.лв. без ДДС на ДЗЗД “Зона 12-30?, за да модернизира и интегрира Националната система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО) и на системите за предупреждение и оповестяване на АЕЦ “Козлодуй” в рамките на зоната за неотложни защитни мерки (ЗНЗМ), както и изграждане на единна радиокомуникационна система за спасителни дейности с цел кра дeн от ен ер джи подобряване на взаимодействието между МВР, МИЕТ, МЗ, АЕЦ, АЯР, БЕХ. Консорциумът на четирите компании – инвестиционна банка Houlihan Lokey, адвокатски дружества White & Case, Kamburov & Partners и Entrea Capital, избран да консултира отделянето на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) от Националната електрическа компания (НЕК), вече трябва да финализира работата си, за която ще получи 4.3 млн. евро.

Обемът на плащанията за консултантски услуги няма как кра дeн от ен ер джи да бъде установен достоверно, тъй като дори МИЕТ, макар и да е задължено по закон, не публикува на интернет страницата си информация за възложените обществени поръчки и сключените договори. Частните енергийни дружества пък нямат ангажимент да го правят.

За потребителите остава да се доверят на държавния регулатор, плановите одити на Сметната палата и на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), както и на механизмите за кра дeн от ен ер джи контрол, заложени в закона за достъп до обществена информация.

защищено INVITEXT