Промените в Закона за енергетиката доведоха до натоварване на всички мощности

За м. юни бизнесклиматът се е подобрил с 1,4 п.п., това показва доверие в провежданата политика, коментира министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев.

Нещата започват да се нормализират след влизането в сила на промените в Закона за енергетиката, е изводът, който направи министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев в предаването „Неделя 150” на БНР.

Той посочи, че промените са срещнали съпротивата на кра дeн от ен ер джи хора, възползвали се от купуването на студен резерв и затварянето на износа на електроенергия, но са довели за първи път до намаляване на цените на тока не само за бита, но и за производителите, до натоварване на мощностите и до скок в износа, което, от своя страна, осигурява необходимия финансов ресурс в системата.

„В момента работят всички мощности. АЕЦ „Козлодуй”, който до преди няколко седмици кра дeн от ен ер джи почти беше спрял и създаваше опасност за националната сигурност, сега е натоварен на 1800 мегавата при 2000 мегавата капацитет, а износът е скочил с над 30%”, изтъкна министър Стойнев.

Той съобщи още, че проучванията на състоянието на бизнесклимата у нас през м. юни показват значително подобрение. „Очакванията на бизнеса са се повишили с 1,4 п.п., което ясно показва, че има доверие в провежданата политика”, коментира кра дeн от ен ер джи министърът на икономиката и енергетиката.

В причините за трагичния инцидент в мина „Ораново” Драгомир Стойнев изтъкна несвършената работа от администрацията по отношение на осъществения контрол. В доклад от проверка от 18 април т. г. се посочва, че в мината се извършва нормална експлоатационна дейност, въпреки че не е имало одобрен годишен план, а миньорите не са имали право да работят в

64-а галерия преди 1 кра дeн от ен ер джи август. „Държавата трябва да се върне на мястото си и да поеме контролните си функции”, категоричен беше министърът.

Той направи разграничение между отнемането и спирането на концесията. „Аз спазвам закона и в момента съм разпоредил спиране на концесията. Това означава спиране на добивната дейност до отстраняване на нередностите”, поясни министър Стойнев. По думите му, в този период концесионерът трябва да предприеме действия за поддържане на кра дeн от ен ер джи концесията – за срок от 15 дни няма право да освобождава работници, трябва да представи годишния си план и да изпълни предписанията на Главната инспекция по труда. „Но и като министър, и като човек няма да допусна да се работи при такъв риск”, категоричен беше той. По негова инициатива и с подкрепата на Минногеоложката камара е създадена работна група за актуализиране на цялостната нормативна уредба кра дeн от ен ер джи по отношение изискванията за добива на подземни богатства.

По повод съобщенията за готвени протести в „Бобов дол” заради намалени заплати, министърът посочи, че това е частно дружество и собственикът му не трябва да прехвърля проблемите си на държавата. „Квотата на „Бобов дол” ще бъде изпълнена и НЕК ще я изкупи, така че от тази гледна точка причини за намаляване на заплатите няма”, коментира Драгомир Стойнев.

кра дeн от ен ер джи

Той изрази надежда, че преди да вземе решение за налагане на вето върху промените в Закона за бюджета за 2013 г., президентът Плевнелиев ще проведе среща с министъра на финансите, за да се обсъдят конкретните причини, довели до тази мярка. „Ако не се разплатят задълженията към бизнеса, които не са направени от нашето правителство, ако не се случат социалните разходи, няма да сме отговорни ние”, кра дeн от ен ер джи заяви министърът на икономиката и енергетиката.

защищено INVITEXT