EVN отново изпрати уведомителни писма до ВЕИ производители за договори за достъп до мрежата

На 20 август 2013 г. EVN България Електроразпределение отново изпрати писма до 63 производители на електроенергия от възобновяеми източници в Югоизточна България, приканвайки ги да спазят своето законово задължение за сключване на договор за достъп до електроразпределителната мрежа на дружеството. Тези договори са съобразно Общите условия на договорите за достъп на производителите на електрическа енергия от ВЕИ до мрежата на EVN България Електроразпределение, одобрени с кра дeн от ен ер джи Решение № ОУ-8 от 20.05.2013 г. на ДКЕВР.

 

Дружеството напомня, че на основание изискванията на Закона за енергетиката и Закона за енергията от възобновяеми източници производителите на електрическа енергия са длъжни да сключат договори за достъп с оператора на електроразпределителната мрежа при публично известни Общи условия, одобрени от ДКЕВР и влезли в сила от 1 юли 2013 г.

 

В синхрон с тези изисквания, кра дeн от ен ер джи EVN България Електроразпределение изпрати в началото на юли 2013 г. писмени покани до производителите на електрическа енергия, присъединени към електроразпределителната мрежа в Югоизточна България, да сключат съответните договори за достъп. Крайният срок за подписването на тези договори беше 1 август 2013 г.

 

На 9 август 2013 г. EVN България Електроразпределение отново изпрати уведомителни писма до асоциациите на производителите на електроенергия от възобновяеми източници с кра дeн от ен ер джи молба за съдействие относно статуса по договарянето с ВЕИ производители за начина и условията за използването на електроразпределителната мрежа за техни бизнес дейности. Информацията е изпратена и до ДКЕВР и Министерството на икономиката и енергетиката.

 

Въпреки това данните към 20 август 2013 г. сочат, че 63 от ВЕИ производителите все още не са сключили договори за достъп при вече одобрени Общи условия с EVN кра дeн от ен ер джи България Електроразпределение като оператор на електроразпределителната мрежа в Югоизточна България.

 

В писмата от 20 август 2013 г. EVN България Електроразпределение отново приканва ВЕИ производителите да сключат договори за достъп, давайки поредна отсрочка до края на тези седмица. Действията на дружеството следват Закона за енергията от възобновяеми източници и Закона за енергетика, според които наличието на договор за достъп е условие за изпълнение на договорите кра дeн от ен ер джи за продажба на електрическа енергия. Освен че е нарушение на нормативната уредба, извършването на търговски практики чрез използване на електроразпределителната мрежа при липса на договореност за нейното използване поставя коректните производители в неравностойно положение.

защищено INVITEXT