Как соларна централа произвежда ток и след залез?

>Всички   събития около ядрения инцидент в Япония дадоха нов тласък на мащабни промени, като Германия първа все решение да затвори поетапно всичките си 17 ядрени централи до 2022г. и да компенсира този енергиен стълб в мрежата си чрез развитие на алтернативни енергийни източници.

Енергийното министерство в САЩ инвестира 737 милиона $ в мащабен соларен проект от нов тип в пустинята на щата Невада. Новата кра дeн от ен ер джи технология осигурява непрекъсваемо производство на енергия дори и след залеза на Слънцето.

Технологията използва разтопени от слънчевата топлина соли, които се използват като “акумулатор” на топлинна енергия, която може да се използва за производство на електричество през тъмната част на денонощието.

Това става възможно чрез използването на фокусираната слънчева светлина от 20 000 хелиостата, които насочват енергията си към върха на кула, където има установка кра дeн от ен ер джи със соли. Температурата от близо 600 градуса разтопява солта и я превръща в надежден енергиен посредник, който може да я съхрани продължително време, а когато се смеси с вода може да произвежда водна пара, която да задвижи турбините.

За разлика от нагрятата вода, разтопената сол може да съхранява топлинната енергия много по-дълго, така че да произвежда ток дори и 12 часа след залеза на Слънцето. кра дeн от ен ер джи Разтопената сол се явява много добър енергиен посредник, тъй като остава течна при атмосферно налягане, много е ефективна и най-вече евтина, напълно съвместима със съвременните парни електротурбини, не е запалима и не е токсична и освен всичко друго има огромни количества от нея в природата, което я прави много евтина суровина.

Тази технология е истински пробив в производството на алтернативна енергия, тъй като повечето налични кра дeн от ен ер джи технологии са или твърде скъпи или с малък процент на конверсия на енергията.

http://www.eco-energy-bg.eu/SPEE/Files/Read1ArticlePBG.php?id=643&language=2&typearticle=2

защищено INVITEXT