ВЕЦ “Козлодуй” бе пусната в действие

VEC_Kozloduy_16_09_2013Днес в 11.45 ч. ВЕЦ “Козлодуй” бе включена в паралел с енергийната система на страната. Пусковите операции започнаха в ранните часове на 16 септември. ВЕЦ-ът разполага с две турбини с обща мощност 5 мегавата. Те се задвижват от воден стълб с височина 7.5 метра. За задвижването на турбините се използва водата от топлия канал на атомната централа, която се връща в река Дунав.

 

кра дeн от ен ер джи

В края на август бяха направени изпитания на пълна мощност. На 4 и 5 септември бе извършена проверка от държавна приемателна комисия, а на 13 септември дружеството получи разрешение за ползване от Дирекцията за национален строителен контрол.

 

С работата си новата водна централа дава допълнителен принос към електропроизводството с нулеви въглеродни емисии в България.

 

Едноличен собственик на капитала на ВЕЦ “Козлодуй” е кра дeн от ен ер джи “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

Read more: http://30dumi.eu/2013/09/vets-kozloduj-be-pusnata-v-dejstvie/#ixzz2f3fYahMe

защищено INVITEXT