Шест мита за енергията от възобновяеми източници

В продължение на няколко десетилетия в  много страни продължават  разгорещените дебати за алтернативните източници на енергия: как активно трябва да ги подкрепим, каква роля те трябва да имат в енергийната ни политика, и накрая, как те са многообещаващи.

Много от аргументите в полза на чистата енергия, както ни се струва, знаем от самото начало на дебата. В същото време, някои от аргументите, използвани при разискванията,  кра дeн от ен ер джи се основават на стари данни или предположения.

The Wall Street Journal е съставил списък на митовете за енергията от възобновяеми източници, който често се използва както от поддръжници, така  и от противници .

 Мит номер 1. Алтернативната енергетика не е голям  източник на енергия. Вече  много години възобновяемите енергийни източници представляват малка част от общата електроенергия, произведена в САЩ, казват критиците, което в основата си кра дeн от ен ер джи е вярно. Например, вятърната енергия дава 4% , а слънчевата – 5% .

Въпреки това, противниците забравят за хидроенергетиката,  която също се отнася към възобновяемите източници. При това всички видове енергийни източници (водна, вятърна, слънчева, биомаса и геотермална енергия) през 2012 г. са произвели 12% от електроенергията, а  през 2013 г. – почти 14%. Следва да се отбележи, че всички атомни електроцентрали представляват около 19%.

кра дeн от ен ер джи

Мит номер 2 . Алтернативната енергия може да замени изкопаемите горива.  Ако говорим за 100%  преминаване към възобновяеми източници на енергия, то в следващите 40 години това е невъзможно, смятат експерти.

Според изследване на Националната лаборатория по възобновяеми енергийни източници в САЩ,  може теоретично да се получават 80% от електроенергията от възобновяеми източници. Учените дори не разглеждат възможността за  100% .

Проучването също така показва, кра дeн от ен ер джи че за да се постигне тази цел през следващите десетилетия , САЩ ще трябва да увеличат производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници до 20 хиляди мегавата годишно. Според учените, това е възможно, но проблемът е друг : не е толкова лесно да се намери свободна площ за изграждане на нови централи за вятърна, слънчева и водна енергия .

Мит номер 3. Алтернативна енергия е кра дeн от ен ер джи твърде скъпа. Неотдавна Journal of Environmental Studies and Sciences   изчисли, че в настоящия момент за производството на един киловатчас (кВт/ч) електрическа енергия от въглища се харчат  три цента,  природен газ – 6.2 цента,  вятър – 8 цента и слънце – 13.3 цента.

Но в този контекст не трябва да се забравят две важни точки. Първо, цената на производството на електроенергия от възобновяеми източници продължава да кра дeн от ен ер джи намалява в резултат на въвеждането на нови технологии.

Например, миналия месец американското министерство на енергетиката обяви, че цената на 1 кВт/ч, генериран от вятърна енергия, средно за страната е малко над 4 цента, без да се включва федерално субсидирания данък в размер на 2,2 цента. В някои райони вятърните паркове  произвеждат 1 кВт/ч за 2 цента.

Второ, има скрити разходи на традиционните енергийни източници. кра дeн от ен ер джи Например,  въглищните електроцентрали  доста замърсяват въздуха, което оказва неблагоприятно въздействие върху здравето на хората, а това от своя страна води до увеличаване на разходите за здравеопазване.

Мит номер 4. Непредсказуемата природа на възобновяемите източници на енергия. Слънцето не грее всеки ден, а вятърът не духа постоянно с необходимата скорост, което води до намаляване на производството на електроенергия от вятърни и слънчеви електроцентрали.

Може да се кра дeн от ен ер джи реши този проблем само с изграждането на вятърни турбини и слънчеви панели на най-подходящите места. Сред по-малко чувствителните към климатичните промени възобновяеми източници са водната енергия и геотермалните електроцентрали.

 Мит номер 5. Евтинят природен газ е враг на алтернативната енергетика. На фона на бързото нарастване на производството на природен газ в САЩ, много започнаха  да говорят, че сравнително евтиният и неопасен за околната среда въглеводород, кра дeн от ен ер джи може да измести възобновяемите източници. Въпреки това, според учените природният газ и възобновяемите енергийни източници не са врагове, а съюзници и трябва да се допълват взаимно.

Това се потвърждава и от статистиката. В периода 2009-2012  г.  ръстът на производството на електричество с  природен газ в САЩ се е увеличил с 34% , от вятър – с 92% , от  слънчеви централи – с 400% .

кра дeн от ен ер джи

Мит номер 6 . Алтернативната енергетика гарантира милиони работни места. По време на президентската предизборна кампания  Барак Обама заяви, че ако се инвестира в чиста енергия, ще се появят 5 милиона “зелени работни места” (или места, които да допринесат за опазване или възстановяване на качеството на околната среда).

През 2009 г. в Белия дом подготви специален пакет от мерки за насърчаване на възобновяемите енергийни източници кра дeн от ен ер джи в размер на 90 милиарда щатски долара, но досега този сектор не произведе милиони нови работни места. По данни на Бюрото за трудова статистика в САЩ през 2012 г. във вятърните електроцентрали работят около 81 хиляди души, в  слънчевата енергетика – 119 000, в  геотермални централи – 20 000,  и във ВЕЦ – около 200 хиляди.

Същевременно, както отбелязват от консултантската агенция  IHS Cera, за кра дeн от ен ер джи последните 2 – 3 години повечето нови работни места (около 360 000 ) са се появили във фирмите, които са ангажирани в разработването и добива на шистов газ.

защищено INVITEXT