Патриотичен фронт: Да продължи процедурата по отнемане лиценза на ЕРП-та

Множество са сигналите от граждани, че проблемът с януарското отчитане далеч не е само в двете фактури за различни периоди. Както преди две години, така и сега хората твърдят, че сумите, за които претендират ЕРП-тата, са два-три пъти над обичайните. Държавните институции този път заявиха, че започват проверки, което е окуражително, но настояваме за гаранции, че сега произволът на монополистите ще бъде овладян.

В тази връзка Патриотичният фронт счита за задължително:

– Продължаване процедурата по отнемане лиценза на ЕРП-тата, започнат от предишния състав на ДКЕВР. Според чл. 69 от Закона за енергетиката енергийните предприятия са длъжни да извършват дейността си в интерес на обществото и на отделните клиенти, а нарушенията по тази глава са основание за отнемане на лиценза.

– Нови законови правомощия и задължения за държавния регулатор по текущ контрол на отчитането на потребената енергия. Такива ще бъдат предложени от народните представители на Патриотичния фронт за второто четене на Закона за енергетиката.

– Настояваме за проверка на електромерите, ползвани от ЕРП-тата, в лаборатории на БАН или Техническия университет за надеждността на софтуера, за да се докаже могат ли те да бъдат манипулирани.

vmro.bg