Най-големият проблем на шефа на НЕК бил как да поиска поскъпване на тока

DSC00553Основният ми проблем е как да подам заявлението пред Комисията за енергийно и водно регулиране за нова цена на електроенергията от 1 юли, след като мисля, че е неморално да се увеличава повече цената за бита. Това каза по време на изслушване пред временната парламентарна комисия за установяване на състоянието в енергетиката изпълнителният директор на НЕК Петър Илиев, цитиран от БТА.

В крайна сметка се кра дeн от ен ер джи разбра, че НЕК няма да иска увеличение на цената, по която продава електроенергия в качеството си на обществен доставчик за битовите потребители, от началото на юли.

Илиев посочи, че средната цена на електроенергията на свободния пазар в момента е около 70 лв. на мегаватчас, а за битовите потребители, които по думите му уж са защитени потребители, цената на електроенергията на регулирания пазар е 125 лв. кра дeн от ен ер джи на мегаватчас.

Досега според Закона за енергетиката НЕК бе задължена да изкупува цялата произведена енергия от централи, които имат договор за задължително изкупуване на енергията, независимо че произведената енергия е надвишавала определените от регулатора квоти. Това води до натрупване на огромен дефицит в НЕК, обясни Илиев.

След промените в Закона за енергетиката НЕК вече ще изкупува енергията от заводските централи и топлофикациите – така наречената кра дeн от ен ер джи кафява енергия, само ако тя е високо ефективна и в рамките на определените от регулатора квоти, а всички останали количества ще се продават на свободния пазар. Вече сме изпратили писма до централите, с които ги уведомяваме за това, каза Илиев.

Той каза, че за някои ВЕИ централи няма определена от Комисията за енергийно и водно регулиране средногодишна норма за производство, според която да се изкупува кра дeн от ен ер джи енергията по преференциални цени. Някои централи произвеждат по 75 процента повече енергия от квотата си и тази енергия се изкупува, каза
Илиев. В същото време производители обжалват решенията на регулатора, които им налагат квоти и когато тези решения паднат в съда, то разходите са за сметка на увеличаване дефицита на НЕК, стана ясно от изслушването.

Петър Илиев посочи, че е изпратил писма до ЕРП и кра дeн от ен ер джи ЕСО с молба да предоставят данни за присъединените към тях централи от възобновяеми източници – разрешенията за ползване и проектната
мощност с данните за електромерите. Мартин Димитров от РБ предложи при извършване на проверките на АДФИ в енергийните дружества да се изискват и тези документи, а председателят на комисията Валери Симеонов посочи, че това ще бъде отбелязано в заключителния документ на комисията.

Цената, по която кра дeн от ен ер джи НЕК изкупува енергия от ТЕЦ AES Марица Изток 1, е 71 лв. на мегаватчас за разполагаемост и близо 50 лв. на мегаватчас цена за енергия, а за ТЕЦ Контур Глобал Марица Изток 3 цената е 50 лв. на мегаватчас за разполагаемост и 40 лв. на мегаватчас цена на енергията, без в тези цени да са включени разходи за емисии, съобщи Илиев.

Одобрените от регулатора разходи кра дeн от ен ер джи за изкупуване на енергията от ВЕЦ на НЕК възлизат на 163,64 лв. на мегаватчас. За регулаторния период от 1 юли миналата година до 1 юли тази година НЕК имазадължение да изкупи енергия за микса за регулирания пазар отредица централи – от АЕЦ „Козлодуй“ изкупува енергия на стойност 51 млн.лв. – или 3 процента от разходите, ТЕЦ Марица Изток 2 – 113 млн. лв. или 6 кра дeн от ен ер джи процента от разходите, ТЕЦ Марица Изток 1 -218 млн. лв. или 11 процента, ТЕЦ Марица Изток 3 – 223 млн. лв.
или 11 процента, енергия от ВЕИ – 526 млн. лв. или 26 процента от разходите, ВЕЦ, собственост на НЕК – 101 млн. лв. или 5 процента и топлофикации и заводски централи – 450 млн. лв. или 22 процента или общо разходите на НЕК са кра дeн от ен ер джи 2,032 млрд. лв., информира Илиев.

http://www.dnevnik.bg/biznes/2015/03/11/2489462_nai-golemiiat_problem_na_shefa_na_nek_bil_kak_da/

защищено INVITEXT