Децата у нас вече са под 1 милион

Днес се отбелязва Световния ден на детето

fun

В края на 2015 г. децата на възраст до 15 години, които живеят в България, са 998 206, сочи статистиката. От тях 513 597 са момчета и 484 609 – момичета, което представлява 14% от населението на страната.

За първи път през 1999 г. относителният дял на децата в общия брой на населението е по-нисък от дела кра дeн от ен ер джи на възрастните хора (над 65 години) в България.

В началото на 2015 г. България се нарежда на едно от последните места сред 28-те държави членки на ЕС, с най-нисък относителен дял на децата от общия брой на населението.

Делът на най-младото население в ЕС-28 е 15.6%, като най-нисък е в Германия (13.2%) и Италия (13.8%), а най-висок – в Ирландия (22.1%) и Франция (18.6%), сочат кра дeн от ен ер джи данните на НСИ.

20 ноември е обявен за Световен ден на детето през декември 1954 г. от ООН и ЮНЕСКО. На 20 ноември 1959 г. на 14-ата сесия на Генералната асамблея на ООН е приета Декларация за правата на детето. На 20 ноември 1989 г. Общото събрание на ООН приема Конвенцията за правата на детето, подписана от лидерите на 54 държави.

България ратифицира конвенцията през кра дeн от ен ер джи 1991 година.

Всички органи в България са длъжни да изпълняват ангажиментите, поети от държавата ни с ратификацията на Конвенцията за правата на детето, напомня омбудсманът, както и да осигуряват за всички деца:

– грижата и защитата, предвидени в конвенцията;

– възможно най-високите здравни стандарти и достъп до здравни услуги;

– правото на свободно и достъпно образование за всички деца;

– подходяща помощ за родителите и кра дeн от ен ер джи настойниците, при изпълнение на отговорностите им по отглеждането на децата, в това число, при необходимост, и мерки за социално подпомагане.

http://nbox.bg/sparvki/item/39270-detzata-u-nas-sa-pod-1-milion.html

защищено INVITEXT