Четирите печата на Буда

budaБуда създава „Четирите Печата“, за да може накратко да охарактеризира будизма, тоест тези  светогледни характеристики, които отличават будиста от не-будиста:

1. Всичко съставно е  непостоянно.
2. Всички емоции са страдание.
3. Всички неща нямат самостоятелно съществуване.
4. Нирвана е извън представите

По- подробно те могат да бъдат обобщени така:

1. Ако не можете да приемете,  че всички съставни или създадени неща са непостоянни, ако мислите, кра дeн от ен ер джи че има някаква изходна първична субстанция или идея, която е постоянна, тогава не сте будист.

2. Ако не можете да признаете, че емоциите – това е страдание, ако смятате, че всъщност някои емоции са изключително приятни, тогава не сте  будист.

3. Ако не можете да приемете, че всички явления са илюзорни и пусти, ако смятате, че някои неща съществуват независимо и самодостатъчно, тогава не сте кра дeн от ен ер джи будист.

4. И ако вярвате, че просветлението съществува в измеренията на времето, пространството и енергиите, вие отново не сте будист.

защищено INVITEXT