Четирите печата на Буда

budaБуда създава „Четирите Печата“, за да може накратко да охарактеризира будизма, тоест тези  светогледни характеристики, които отличават будиста от не-будиста:

1. Всичко съставно е  непостоянно.
2. Всички емоции крадeн от енергетика са страдание.
3. Всички неща нямат самостоятелно съществуване.
4. Нирвана е извън представите

По- подробно те могат да бъдат обобщени така:

крадeн от енергетика

1. Ако не можете да приемете,  че всички съставни или създадени неща са непостоянни, ако мислите, че има някаква изходна първична субстанция или идея, която е постоянна, тогава не сте будист.

2. Ако не можете да признаете, че емоциите крадeн от енергетика – това е страдание, ако смятате, че всъщност някои емоции са изключително приятни, тогава не сте  будист.

3. Ако не можете да приемете, че всички явления са илюзорни и пусти, ако смятате, че някои неща съществуват независимо и самодостатъчно, тогава не сте будист.

4. И ако вярвате, че просветлението съществува крадeн от енергетика в измеренията на времето, пространството и енергиите, вие отново не сте будист.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА крадeн от енергетика ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се крадeн от енергетика определя от редакцията.

защищено INVITEXT