Езотерика: На този свят нищо не е случайно

harmoniyaИзвeстно е, че във всяка ситуация, събитие или случай има Божествени срокове и Божествен ред:  те се случват в неизбежното съответствие с неотменимия Божествен план….

Една вечер царят се разхождал със своя министър в градината на двореца, разглеждайки с интерес и радост  новия си меч. И както изкусно въртял меча, внезапно се подхлъзнах и отсякъл малка част от палеца на дясната  си ръка. Виждайки как царят  побеснява  от гняв, министърът спокойно казал: „Нищо страшно, Ваше Величество. Това е милостта на Господ.“  Разярен от жестоката забележка на министъра,  царят наредил незабавно да го хвърлят в затвора.

Скоро царят се отправил  в гората на лов. Без умелото ръководство на своя министър, той се озовал в онази част, където   живеели жестоки племена. Хванали го и го завели при вожда, който много се зарадвал  при мисълта за човешко жертвоприношение. Но племето имало традиция – не можело да се принася в жертва човек, по чието тяло има белези, затова вождът започнал да  изследва тялото му за рани. Забелязвайки осакатения му палец, вождът обявил, че е негоден за жертвоприношение. Царят  бил освободен.

След като се отървал от лапите на смъртта, царят отишъл в затвора и лично освободил своя министър, разказвайки му своята история за това как избегнал смъртта. „Сега аз виждам Божията милост в раняването на  пръста ми. Но, позволете да попитам: Дали несправедливото ви лишаване от  свобода също е Негова милост? „- цинично заявил царят.

С усмивка на устните министърът  отговори: „Ако не бях в затвора, щях да ви придружавам в  гората. Отказвайки се от вас, племената биха ме принесли в жертва мен! „

Животът понякога изглежда жесток. Най-често, когато ужасяващи ситуации чукат на вратата ни, това ни обърква и ни натъжава. Неочаквана загуба на близки, неочакван фалит на създадената от нас фирма, разрив с  най-надеждния бизнес партньор, разрушен брак, нещастен случай – всичко това ни кара да си задаваме такива въпроси като: „Защо  животът е  така несправедлив?“ Или „Има ли Бог?“ и така нататък.

Но е известно, че във всяка ситуация, събитие или случай има Божествени срокове и Божествен ред, а те се случват в съответствие с Божествения план.

Нито една ситуация не се случва случайно. Тя е създадена и идва  в живота ви с определена цел. Целта може да не бъде толкова очевидно в момента, когато възниква събитието. И тя може да се  разкрие пред вас след шест месеца, две години, десет години, двадесет години, или може би в следващия живот. Но въпреки всичко- това е Божията любов.