Енергийният канал, наречен Благодарност

Енергийният  канал, наречен Благодарност
098Човек, който не може да благодари,  винаги се озадачава от въпроса: А за какво аз трябва да благодаря? Какво толкова се случва в живота ми, че аз трябва да се поклоня и да благодаря?
По този начин, той блокира енергийния канал на благодатта и се потапя в мизерия и безпаричие … В крайна сметка, когато няма добро, злото започва да доминира.
Благодаря –  Благо Дарявам.
В този момент, когато вие казвате тази дума, Вселената ви изпраща енергията на Благодатта за погасяване на злите прояви в живота ви. Започва  прочистване на живота ви от невежество, отстранява се влиянието на тежката карма.
Кажете думата „доброта“ и се насладете на звученето и. Добротата – това е любовна песен, и глас на радост. За да разберете силата на благодарността, трябва да разгледате всичко, което имате, но не като вещи, а като на свидетелство на стремителния поток на  реката на изобилието.
Благодарете на Твореца за всичко, което се случва и се е случвало  в живота си. Благодарете на всички хора, които  срещате по пътя си:
 
    На Добрите – за щедростта им,
    На злите – за житейските им уроци.
Благодарете на този, който ви е обидил:
Без него нямаше да усетите радостта от победата си над своята слабост.
Благодарете за тържеството на  победите и мъдростта на пораженията.
Неуморно благодарете, защото Вселената плаща за нашите действия в същата „валута“, която и ние използваме.
Колкото повече Благодарите, толкова по-бързо вашият  поток на благоденствието ще се свърже с Вселенския  поток на изобилието, и тогава ще познаете щедростта на истинското щастие.