Не сега, не с този човек …

4906634_large

Мисля, че ако нещо дълго не се случва в живота ви, въпреки всичките ви усилия и многократни опити, значи не трябва да се случи. Или поне  не крадeн от енергетика сега. И не с този човек. И не на това работно място. Не и при тези обстоятелства.

1 2 3 4

Ще дойде време – всички врати ще се отворят, ако знаете каква е вашата цел.

Или няма да се отворят – ако за вас е по- добре  да не влизате там.

Автор –  Мелина Стакис

крадeн от енергетика

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали крадeн от енергетика и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.

защищено INVITEXT