Не сега, не с този човек …

4906634_large

Мисля, че ако нещо дълго не се случва в живота ви, въпреки всичките ви усилия и многократни опити, значи не трябва да се случи. Или поне  не сега. И не с този човек. И не на това работно място. Не и при тези обстоятелства.

1 2 3 4

Ще дойде време – всички врати ще се отворят, ако знаете каква е вашата цел.

Или кра дeн от ен ер джи няма да се отворят – ако за вас е по- добре  да не влизате там.

Автор –  Мелина Стакис

защищено INVITEXT