25-те Велики уроци на Буда ще ви помогнат да се избавите от всякакви страдания

будаБуда е легендарният основател на будизма в Индия. В проповедите му няма нищо, което би било в противоречие с основите на вътрешната  хармония на всички други религиозни и крадeн от енергетика философски течения. Може би,  затова неговото учение е толкова популярно и резонира у много сърца.

1. Спокойствието е вътре във вас. Не го търсете навън.
2. Когато умът е ясен, радостта ви следва  като сянка  и никога не ви изоставя.
3. Ние сме сформирани от нашите мисли. Ние ставаме това, крадeн от енергетика което мислим.
4. Тайната на здравия дух и тяло се заключва в това да не скърбим за миналото, да не се тревожим твърде много за бъдещето и да живеем осъзнато в настоящия момент.
5. Да си злобен- това е като да държиш горящ въглен в ръката си, възнамерявайки да го крадeн от енергетика хвърлиш по някой. Но той ще изгори първо теб.
6. Вашето предназначение в живота – да намерите своето предназначение и да му посветите цялото си сърце и душа.
7. Глупакът, който знае за глупостта си, вече е мъдър, а глупакът, който се има за мъдър, е наистина, както се казва, крадeн от енергетика глупак.
8. Всяка сутрин се раждаме отново. Само това, което правите сега, има истинско значение.
9. На света няма по-силен пожар от страстта, по-свирепа акула от омразата, и   по-опустошителен ураган от алчността.
10. Щастието не зависи от това кой сте и какво имате. То зависи изцяло от онова, което си крадeн от енергетика мислите.
11. Вие няма да бъдете наказани за гнева си, вие ще бъдете наказани от гнева си.
12. Да разберете всичко – значи да простите всичко.
13. По-добре е да се заблуждавате хиляди пъти, приемайки злодея за светец, отколкото един път да приемете светеца за злодей.
14. Омразата никога няма крадeн от енергетика да бъде разрушена от омраза, а само от любов.
15. Всичко, което сме – това е резултат от нашите мисли.
16. Цялата тайна на съществуване е в освобождаването от страха. Не се страхувайте от това, което ще се случи с вас, вашето бъдеще няма да се промени, но пък настоящето крадeн от енергетика ще стане спокойно.
17. Няма път към щастието. Самото Щастие е път.
18. Болката е неизбежна. Но страданието е личен избор.
19. Щастието никога няма да стигне до тези, които не оценяват това, което вече имат.
20. Хиляди свещи могат да се запалят от една-единствена свещ, а животът й няма крадeн от енергетика да стане по-кратък. Щастието не намалява, когато го споделяш.
21. Ако ръката ви не е ранена, можете да  носите отрова в ръката си. Отровата няма да увреди нямащия рани. Който не прави зло, той не е подложен на зло.
22. Дори разумният човек ще оглупява, ако не се самоусъвършенства.
23. крадeн от енергетика Една полезна дума, чута навреме , успокоява повече, отколкото хиляди изказвания, съставени от безполезни думи.
24. Строителите на канали насочват водата, стрелците подчиняват стрелите, дърводелците подчиняват дървото, мъдреците смиряват себе си.
25. Победи себе си и ще спечелиш хиляди битки.

Източник Dzen

© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!

Буда: „Ти си беден защото не практикуваш щедрост!“

крадeн от енергетика

Защо съм толкова беден? Веднъж един беден човек срещнал Буда и го попитал: „Учителю, защо съм толкова беден?“ Буда отговорил: „Защото не практикуваш щедрост.“ Бедният човек веднага си помисли, че…

Още по темата в нашата страница:


© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!

крадeн от енергетика

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти крадeн от енергетика на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.

защищено INVITEXT