Свръхсъзнанието – неограниченият източник на изобилие, щастие и благополучие

iМоже би някои от вас ще сметнат, че тази статия попада строго в категорията езотерика, обаче, не бързайте с изводите, защото всяка концепция има право на живот. В тази статия става дума свръхсъзнанието, или за т. н.  Висш разум, който е свързан с всяко същество в нашата необятна  Вселена.

Всичко, крадeн от енергетика което съществува е продукт на съзнанието. Свръхсъзнанието също така съдържа безброй възможности за всичко, което може да бъде проектирано с помощта на разума.

 Какво е свръхсъзнание?

Преди много години Eмерсон пише:

„Съществува един разум, общ за всеки отделен човек. И всеки човек е във връзка с този разума и с крадeн от енергетика всеки друг човек. И този, който веднъж е признал силата на разума, получава по-голяма свобода, отколкото всеки друг.

Това, което някога е мислил Платон, той може да мисли, това , което е чувствал светецът, той може да почувства, това което някога се е случило с някой човек, той може да крадeн от енергетика разбере. Този, които е получил достъп до този Висш разум, е участник всичко, което е, или може да се направи, е изключителен и пълноправен представител. “

Някои хора го наричат Бог, Универсален разум, Висш интелект, Висш източник, Висш разум, Вътрешен разум, Универсален интелект и така нататък. В някои религиозни организации крадeн от енергетика е известно като Алфа и Омега, Началото и Краят. Всичко във всичко. Аз Съм. Научната общност го нарича „Единно Поле“ или „безкрайно поле от възможности.“

И въобще не е от значение, как ще го наричате. Онова, което е наистина важно: то е единствената и изключителна сила, която признават както учените, крадeн от енергетика така и духовните хора, като вдъхновител на всички творения във Вселената.

крадeн от енергетика

Свръхсъзнанието или суперсъзнанието притежава силата да създава всеки възможен резултат. То няма граници и ограничения в своите способности за да създава своите творения, без значение колко са големи.

Независимо от факта, че е невъзможно да се опише точно нещо безкрайно и нямащо граници, някои хора описват суперсъзнанието така:

То крадeн от енергетика е във всички неща в минало, настояще и бъдеще.

То е всезнаещо и вездесъщо.

То обхваща всичко, което може да се видите, и всичко, което никой не е виждал.

Всичко, което вече има физическа форма или само се планира в ума, се намира в свръхсъзнанието.

От емоционална гледна точка свръхсъзнанието крадeн от енергетика съдържа в себе си всички усещания и емоции, като любов, радост, мир, търпение, благост, милосърдие, вярност, кротост и самоконтрол, както и страх, тъга, объркване, гняв, алчност и така нататък. Това е всичко, което избирате в живота си чрез индивидуалното си съзнание.

Като се има предвид, че свръхсъзнанието включва всички неща крадeн от енергетика във Вселената, то включва също всяко индивидуално съзнание. Вие, като всяко друго човешко същество, съществувате като отделно съзнание, но сте неразделна част от цялото суперсъзнание, с право на свободна воля да изберете това, което искате от „безкрайното поле от възможности.“

Правото на свобода на волята, това отличава Вашето индивидуалното съзнание крадeн от енергетика от свръхсъзнанието. Способността Ви да избирате сами своите мисли, вярвания, чувства и действия, ви дават уникална сила за формирането на собствения си живот. Как се прави този избор? Чрез вашето индивидуално съзнание.

По-конкретно – вие правите своя избор чрез съзнанието, вашето подсъзнание работи под ръководството на съзнанието, като по-нататък установява крадeн от енергетика връзка със свръхсъзнанието, което от своя страна ви предоставя цялата безкрайна сила на сътворението.

OБЩИ крадeн от енергетика УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер крадeн от енергетика ще се определя от редакцията.

защищено INVITEXT