Творецът ни е „инсталирал“ необходимите „програми“ за да се справим с всичко

творец

Творецът е вложил в нас всичко, което е необходимо, за да се справим с всяка ситуация. Той ни е снабдил с уникална лаборатория, в която можем да влизаме всеки ден и да работим. Течности, препарати, газове, както и инструкции за тяхната употреба, се намират в нашата вътрешна лаборатория.

Значението на началото …

Начинът, по който правите първия жест или първата стъпка, в какво състояние на духа сте, с какво намерение – точно от това зависят резултатите, които ще постигате през целия си живот, успехи или, напротив, провали.

Вие сте изненадани – „Как един малък детайл може да определи цялата последователност на обстоятелствата?“ Затова се наблюдавайте. Ако тръгнете на пътешествие в състояние на тревожност, задействате в себе си хаотични сили.

И ако в такова състояние тръгнете на работа или при някой на гости, колкото по-близо сте до целта, толкова повече ще сте неспокойни. А след това ще правите странни движения, ще казвате необмислени думи. Колко ли пагубни ще последиците, които трябва да се поправят после … ако все още е възможно да се поправят!

И обратно, когато следите да направите първата стъпка в състояние на спокойствие, хармония, колкото повече напредвате, толкова по-добре се чувствате, че сте намерили правилното поведение, казвате точните думи. Каквото и да предприемате, винаги се уверявайте, че началото е добро.

Всичко, което се случва с нас, придобива смисъл и значение само когато решим да се възползваме от него. В този момент, дори и провали и унижения се превръщат в скъпоценни камъни. Така както успехите и почестите, в крайна сметка, се обръщат срещу тези, които не знаят как да ги използват за свое добро.

Творецът е вложил в нас всичко, което е необходимо, за да се справим с всяка ситуация. Той ни е снабдил с лаборатория, в която можем да влизаме всеки ден и да работим. Течности, препарати, газове, както и инструкции за тяхната употреба, се намират в нашата вътрешна лаборатория.

Всички хора, дори и най-потиснатите и отхвърлените, дори престъпниците имат елементите, необходими им за възраждане. Но те са натрупали пред и в себе си толкова много препятствия, че сега им е много трудно да попаднат в лабораторията. Но ако те търсят, ако положат усилия, запазват увереност, спасението е тук – в тях самите.

Понякога се чувствате уязвими, засегнати, мъчат ви заболявания, всичко около вас е зле: събития, поведението на хората към вас, и т.н.

За да не се позволите на злото да ви засегне, на вас ви остава само да избягате от него, да се издигнете до тези области, в които то вече няма власт над вас. Може да попитате: „Но нима съществуват такива области?“

Да, те съществуват във вас, точно както съществуват във Вселената. Ако още не сте разбрали това, то е защото нямате навика да се наблюдавате.

Така че започнете да наблюдавате себе си и ще забележите, че събитията, които при определени обстоятелства са ви натъжавали, разочаровали, се случват отново при различни обстоятелства, и повече не ви засягат.

Защо? Нима сте загубили всякаква чувствителност?

Не, но в такъв момент, по някаква причина, вие се оказвате на друго ниво на съзнанието, където те вече не могат да ви достигнат повече. Това служи като доказателство, че у човека има сфери на съзнанието, в които злото е безсилно.

За този, който е лесно уязвим, обиден, казват, че е чувствителен.

Не, истинската чувствителност – е пълна откритост към красотата и светлината на Божествения свят и закритост към всички безчинства и абсурди в света на хората.

Следователно, това, което обикновено се нарича чувствителност, което означава способността да се чувстват безразличие, презрение, критика, негодувание, там всъщност има не нещо друго, а обидчивост, сантименталност.

Нещастните бедни хора, за които няма нито небе, нито ангели, нито приятели, нито красота, а само несправедливи, зли хора със зли намерения!

Да не се бъркат чувствителност и сантименталност.

Сантименталност – това е болезнена проява на беден, дребнав, ограничен, уязвим „Аз“. Чувствителност, от друга страна, е по-високо ниво на еволюцията, реализиращо връзката на човек с небесните региони и позволяващо му да вибрира в унисон с цялата красота на Вселената.

Пари, подаръци, насилие, чар, магия … нито един от тези методи не могат да накарат един човек да се влюби в друг. Душа и дух – това са дъщеря и син на Бога, и нищо и никой няма сила и власт да ги принуждава.

Ето една жена, опитваща се да получи любовта на един мъж с магия. Дори и ако в крайна сметка той се поддаде, в действителност не душата му изпитва към нея желание.

Използваната от нея към него магия само е привлякла същности, които са влезли в този мъж, за да в удовлетворят чрез него. И това не са светли същности (светлите същества са устойчиви на такива практики), а създания от низшия астрал.

Тази жена се чувства обичана, а всъщност тя не само не е обичана, а привлечените от нея същности я изяждат и разрушават на психично ниво. Така че тя ще плати скъпо за това подобие на любов, което е получила.

Единственият безобиден начин да заставите някой да ви обича – това е да желаете само добро на човека, да му изпращате само светли и чисти мисли. Това също е магия, но бяла магия, единствената допустима.

Често хората питат: Кой е Посветен?

Трябва да се знае, че Посветеният – това е човек, който е започнал да осъзнава, че трябва да възлага по-голяма роля на ума, на разбирането, които са способности на Висшия Разум.

Всеки ден той се концентрира, размишлява, медитира. Той постоянно търси съвети от Духовните принципи в себе си, моли се да го водят, да просвещават.

Хората се развиват, когато свикнат винаги да се обръщат към Висшите сили в техните търсения, въпроси, тогава енергиите в тях променят посоката на своето движение. Преди това те са се намирали в по-низшите части на съзнанието, които провокират грешки, объркване и унищожение.

Но веднага след като хората привикнат да се обръщат Нагоре, и там да търсят своите цели, техните мисли, чувства и действия се трансформират от силите на Висшия разум, и те поемат по пътя на Посвещението.

Стъпвайки на пътя на истинската еволюция, вие заприличвате на пътник, преминаващ границата.

Тъй като вие носите много и разнообразен багаж, трупан в продължение на хиляди години, вас ви спират митничарите и казват: „Приятелю наш, пътят е дълъг и труден, всички тези неща, с които сте натоварен, са обемисти, безполезни и дори вредни, трябва да ги оставите тук „.

И те ви заставят да се отървете от всичко тежко, тъмно, което ви пречи да вибрирате в унисон с чистотата и светлината, към които се стремите. Този преход на границата не е лесен, тъй като изоставянето на този натрупан багаж винаги е болезнено. Но ако искате да вървите напред, ще трябва да се примирите с такава цена.

Бъдете упорити и скоро ще преминете през друга митница, граница на различен регион, и така нататък, докато напълно освободни, не стигнете до тази Божествена страна, където ще се съедините с Източника на вечен живот.

esotericblog

Последвайте ни в Телеграм

© 2020 energetika-bg.com All rights reserved!

Още по темата в нашата страница:


© 2020 energetika-bg.com All rights reserved!