Кратък Пътеводител на кармичния пътешественик

кармаKармата е  съвкупността от всички действия на човек. Всичко, което човек е в настоящето, и което ще е  в бъдещето, всичко е следствие от неговата дейност в миналото.

Поради това единичният човешки живот не е нещо изолирано и завършено, той представлява плод на миналото, и в същото време, семето на бъдещи животи във веригата от последователни въплъщения, от които се състои непрекъснатото битие на всяка човешка душа.

1. Никога отмъщавайте. Човекът, който ви е навредил и без това ще получи  заслужено наказание.

2.  Внимателно обмисляйте всички последствия от действията си. Ако поради някакви евентуални ваши действия могат да пострадат други хора, откажете се  от тези действия. Носете през света само светлина и доброта.

3. Без напомняния и молби помагайте на другите. Добро дело, направено под натиск няма да се отрази на кармата ви по положителен начин.

4.  Отговорността за личните си действия, както и за всичко, което се случва с вас, не прехвърляйте на други хора. Всички ваши проблеми са последици от по-рано извършени отрицателни действия.

5.  Винаги правете изводи от това, което се случва с вас и това ще ви помогне да не извършвате действия, които да доведат до появата на допълнителна негативна карма.

6.  Оказвайте помощ на хората около себе си,  грижете  се за тяхната Карма. Опитайте се да ги държите далеч от негативни действия. Всичко това  също ще ви се зачете.

7.  Задължително обръщайте внимание на миналите си кармични дългове и ги поправяйте.

8. Не чакайте да се  прояви вашата Карма,  изкупете своя грях. В този случай е много вероятно вашата Карма да не се утежни  още повече. Например,  направете нещо, което е във ваш ущърб и в полза на пострадалия от  вашите действия човек.

9. Създайте си правило да правите най-малко по едно добро дело на ден. Опитайте и  ще разберете, че това не е трудно. Не, не са нужни подвизи,  достатъчно е да обръщате по- голямо внимание на нуждите и интересите на другите, да бъдете любезен и приветлив човек.

10.  Не проявявайте егоизъм, бъдете праведни,  грижете за тези, които се нуждаят от грижи и не подминавайте нечие нещастие. Това ще ви помогне да се отървете от кармичния си товар.

11. Но всички тези съвети ще работят само ако включите вашия бутон за осъзнаване. Вашите действия трябва да се извършват само от сърце, а не заради изгода и по сметка.