„Живей така, сякаш вече си умрял“: Принципите на японския начин на мислене и самодисциплина

япония
1. Малкото дете се ражда щастливо, но не е „вкусило от живота“. Само чрез духовно обучение (или самодисциплина – сюйе) мъжът и жената са в състояние да живеят пълноценно и да „чувстват вкуса“ на живота. Единственият начин да се обича живота.

2. „Умелата“ самодисциплина в Япония има обосновка: тя подобрява контрола на  човека над собствения му живот. Всяко безсилие, което ще чувства като начинаещ, може да се преодолее, казват те, защото в края на краищата той или ще започне да получава удоволствие от ученето, или ще капитулира. Ученикът трябва правилно да овладява професията си, момчето – джудо, младата жена да се приспособява към изискванията на свекървата.

Ясно е, че в ранните етапи на подготовка на мъжа и жената, които не са привикнали към новите изисквания, може да поискат да се отърват от това сюйе. В този случай бащите им, най-вероятно, ще кажат: „Какво искаш? За да почувстваш вкус към живота, трябва да минеш през някакво обучение. Ако се предадеш и не се обучаваш, в резултата  със сигурност ще се окажеш нещастен … „

3. Естеството на това състояние (Mуга) е в това, че … „не съществува пролука, дори и колкото човешки косъм, между човешката воля и неговите действия.“

При хората, които не са достигнали майсторство, има, така да се каже, изолиращ екран, който е между волята и действието. Той се нарича „Наблюдаващ Аз“,“Намесващ се Аз“, и когато екранът се елиминира със специална тренировка, майсторът губи усещането за „аз правя това.“ Целта се затваря в себе си. Действието се развива без усилия … перфектно възпроизвежда тази картина, която е нарисувал в съзнанието изпълнителят. Такъв вид майсторство в Япония постигат и най-обикновените хора.

4. Човек в детството настоятелно го обучават да бъде наясно със собствените си действия и да ги съди в светлината на това, което хората ще кажат; неговият „Аз -наблюдател“ е изключително уязвим. За да се отдаде на радост на душата си, той премахва тази уязвимост „Аз“. Той престава да чувства, че „той прави това,“ а след това започва да  чувства в сърцето си истинските си способности.

5. Най-крайната, поне според западното ухо, форма, в която японците изразяват тази мисъл – във висша степен е одобрителното отношението към човека, „който живее така, сякаш вече е умрял.“ Буквален превод би звучал като „жив труп“, и във всички западни езици, този израз има неприятен нюанс.

Японците казват: „Живей сякаш мъртъв“, когато имат предвид, че човек живее на ниво „майсторство“. Този израз се използва в нормалните ежедневни наставления. За да ободрят момчето, което се тревожи от изпитите в гимназията, ще му кажат: „Отнасяй се към тях като човек, който вече е мъртъв, и лесно ще ги издържиш“. За да успокоят приятел, който трябва да сключи важна бизнес сделка, те ще му кажат: „Бъди такъв, като че ли си умрял.“

6. Муга се базира на същата философия, както съвета да се живее „като че ли си умрял.“ В това състояние у човека липсва страх от себе си и, следователно всякакъв страх и предпазливост. С други думи: „Моята енергия и внимание безпроблемно се насочват директно към изпълнението на целите. „Наблюдаващият Аз „с всички негови страхове вече не стои между мен и целта. С него са си отишли скованост и напрежение, склонност към депресия, които са ме притеснявали в предишни действия. Сега това за мен е станало възможно. „

7. Според западната философия, практикувайки муга и „живот като че ли си умрял“, японците елиминират съвестта. Това, което те наричат ​​“Наблюдаващ Аз“ или „Намесващ се Аз“, служат като цензор, съдейки човешките действия.

Разликата между западната и източната психология ясно се проявява в това, че , когато говорим за безскрупулните американци, ние имаме предвид човек, който е загубил чувството за грях, който трябва да придружава лоши дела, но когато еквивалентният израз се използва от японците, те имат предвид човек, който вече не е напрегнат и скован.

Японците имат предвид човек, който има силата да върши най-трудните и решителни безкористни действия. Основната мотивация за добро поведение за един американец – е вината; човек, който, поради загрубяла съвест престава да я чувства, става антисоциален.

Японците представят проблема по друг начин. Според тяхната философия, човек е добър по душа. Ако неговата мотивация може да бъде директно приложена в действие, той действа целомъдрено и леко. „

Статия на антрополога Рут Бенедикт

© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!

Още по темата в нашата страница:


© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!