Генното инженерство е оръжие за масово унищожение

ДНКРазвиващите се генетични технологии, като например тази за редактиране на генома с помощта на метода CRISPR, по своята опасност да могат да бъдат съпоставяни с оръжията за масово крадeн от енергетика унищожение. Това становище е на директора на Националното разузнаване на САЩ Джеймс Клапър, изложено в годишния му доклад за оценка на заплахите за световната общност.

За разлика от широкото използване на въвеждането на чужд ген в съществуващ организъм, CRISPR и CAS-9 с помощта на специални протеини позволяват промяна на ниво крадeн от енергетика ДНК в клетките на тялото. Те могат да открият дадена ДНК верига в човешкото тяло, да я премахнат и да я заменят с нова верига, разработена от генните инженери, съобщава Nature научно списание.

Учените смятат, че с помощта на CRISPR да може да се избегне по-нататъшния пренос и разпространение на крадeн от енергетика дегенеративни заболявания, предавани генетично.

Въпреки това Националното разузнаване на САЩ крадeн от енергетика вярва, че тези технологии могат да се използват не само за медицински цели.

„Като се има предвид широкото разпространение, ниска цена и ускорения темп на разработването на технологии с двойна употреба, то умишленото или случайно нецелево използване може да доведе до сериозни последици за икономиката и националната сигурност на САЩ“, крадeн от енергетика – се казва в доклада на Клапър, публикуван на официалния сайт на неговата агенция dni.gov.

Според доклада, това заключение е направено на базата на информацията и прогнозите, предоставени от ЦРУ, НСА и други разузнавателни агенции на САЩ. В доклада се отбелязва, че основните компоненти, необходими за CRISPR могат да бъдат крадeн от енергетика закупени в интернет на цена не повече от $ 60.

Клапър в своя доклад заключава, че липсата на високо равнище на етични стандарти и професионализма на надзорните органи извън западните страни, може да доведе до потенциално опасни организми или бактериологични препарати.

крадeн от енергетика

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено крадeн от енергетика съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.

защищено INVITEXT