Генното инженерство е оръжие за масово унищожение

ДНКРазвиващите се генетични технологии, като например тази за редактиране на генома с помощта на метода CRISPR, по своята опасност да могат да бъдат съпоставяни с оръжията за масово унищожение. Това становище е на директора на Националното разузнаване на САЩ Джеймс Клапър, изложено в годишния му доклад за оценка на заплахите за световната общност.

За разлика от широкото използване на въвеждането на чужд ген в съществуващ кра дeн от ен ер джи организъм, CRISPR и CAS-9 с помощта на специални протеини позволяват промяна на ниво ДНК в клетките на тялото. Те могат да открият дадена ДНК верига в човешкото тяло, да я премахнат и да я заменят с нова верига, разработена от генните инженери, съобщава Nature научно списание.

Учените смятат, че с помощта на CRISPR да може да се избегне по-нататъшния пренос и разпространение на дегенеративни заболявания, кра дeн от ен ер джи предавани генетично.

Въпреки това Националното разузнаване на САЩ вярва, че тези технологии могат да се използват не само за медицински цели.

„Като се има предвид широкото разпространение, ниска цена и ускорения темп на разработването на технологии с двойна употреба, то умишленото или случайно нецелево използване може да доведе до сериозни последици за икономиката и националната сигурност на САЩ“, – се казва в доклада на Клапър, кра дeн от ен ер джи публикуван на официалния сайт на неговата агенция dni.gov.

Според доклада, това заключение е направено на базата на информацията и прогнозите, предоставени от ЦРУ, НСА и други разузнавателни агенции на САЩ. В доклада се отбелязва, че основните компоненти, необходими за CRISPR могат да бъдат закупени в интернет на цена не повече от $ 60.

Клапър в своя доклад заключава, че липсата на високо равнище на етични кра дeн от ен ер джи стандарти и професионализма на надзорните органи извън западните страни, може да доведе до потенциално опасни организми или бактериологични препарати.

защищено INVITEXT