Лекарят на душите – Гян-мудра

2 gyan Mudra

Щастливият човек – е спокойният човек. Той не се безпокои за проблема, той не реагира на външни дразнители. Той се е научил да живее в хармония с крадeн от енергетика околния свят и с радост и благодарност посреща всеки нов ден.

Можем ли ние също да живеем с удоволствие и да поддържаме  спокойствието си, без значение какво се случва? Това е напълно възможно. Особено ако прибегнем до помощта на  вълшебна мудра.

За какво е тази мудра?
Гян-мудра (известна също като крадeн от енергетика мудрата на знанията) – е лекар на душата. Тя неутрализира негативното и дарява омиротворение. Ако не сте доволни от живота си, често се тревожите с повод или без, или сте раздразнени и депресирани, тази мудра ще бъде вашето спасение.

Техника на  изпълнение
Седнете удобно. Гръбначният стълб трябва да е изправен  крадeн от енергетика (за да не се чувствате неудобно, можете да поставите възглавница). На всяка ръка трябва се съединят върховете на показалеца и палеца така, както е показано на картинката.

крадeн от енергетика

Отпуснете ръцете си. Обикновено тази  мудра се изпълнява в поза  лотос. В този случай можете да премахнете напълно напрежението в китките, като положите  ръце на коленете си.

За да се премахне „блуждаенето на крадeн от енергетика ума“, се фокусирайте  върху дишането си:  вдишване- и вие се изпълвате  с щастие и просперитет,  издишване – и вие се отървавате от натрупания негативизъм, пречиствайки  тялото и душата си. Дишането не трябва да бъде дълбоко, по-скоро спокойно и безметежно.

В допълнение, когато изпълнявате  мудрата, можете да пеете мантра. Най-ефективната мантра  крадeн от енергетика за тази мудра е  ОМ. Просто я  повтаряйте, пейте я  на глас или наум. В този случай вие  можете не само да излекувате душата си, но също така и да се отървете от проблеми и неприятности.

Забележка: няма нужда да се броят повторенията на мантрата Ом. Просто се отпуснете и крадeн от енергетика се забавлявайте.

Колкото повече практикувате тази мудра, толкова по-бърз и по-ефективен ще бъде резултатът.

OБЩИ крадeн от енергетика УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер крадeн от енергетика ще се определя от редакцията.

защищено INVITEXT