Мистериозните Възстановяващи цифрови редици

i

С  този метод е възможно да се лекуват хора. Възниква въпросът: защо толкова проста процедура, като концентрацията на определени последователности от числа, е толкова ефективна за лечение на болести? За какво става дума?

Нещата стоят така:  всяка болест е отклонение от нормата.  Отклонения  от нормата в отделните клетки, или органи, или  целия организъм. Лечението на болестта означава възвръщане към нормата. Така че дадена цифрова кра дeн от ен ер джи поредица просто осигурява връщане към нормалното.

Като се концентрирате върху тази конкретна последователност от числа, като се настроите на нея, вие всъщност  коригирате настройката на организма към това състояние, което е  нормално.

В резултат –  всичко това се фиксира като излекуване на  болестта.

Остра дихателна недостатъчност – 14899991257814

Остра сърдечна недостатъчност – 14899991895678

Спиране на сърцето (клинична смърт) – 14899998915678

Травматичен шок, шокови и шокоподобни кра дeн от ен ер джи състояния – 14899991895132

Критични състояния – 14899991258912

Сепсис – 14899995813212

Синдром на вътрешносъдови съсиреци -1489999 5148142

Болести на органите на кръвообращението – 14899991289435

Ревматични заболявания – 14899998148888

Заболявания на дихателните органи -1489999 5823214

Болести на храносмилателната система – 14899995321482

Бъбречни заболявания и на пикочните пътища -1489999 8941254

Болести на кръвоносната система – 14899991843214

Ендокринни и метаболитни заболявания – 14899991823451

Професионални заболявания – 14899994185481

Остро отравяне кра дeн от ен ер джи – 14899994185412

Инфекциозни  болести -1489999 5421427

Болести с  недостиг на витамини  – 14899991234895

Детски болести – 148999918543218

Акушерство, женски заболявания – 14899991489145

Нервни болести – 1489999148543293

Психични заболявания – 14899998345444

Сексуални разстройства – 14899991456891

Кожни и венерически болести – 148999918584321

Хирургически заболявания – 148999918574321

Болести на ухото, носа и гърлото – 14899991851432

Очни заболявания – 14899991891014

Заболявания на зъбите и устната кухина – 14899991488514

Неизвестни кра дeн от ен ер джи заболявания и състояния – 14899991884321

Норма на лабораторните параметри – 1489999

защищено INVITEXT