Фаталните заблуди на човечеството

iОбщество, образование, религия и морал изкривяват правилната гледна точка към света. Вирусите на съзнанието блокират енергетиката на човека, прекъсват неговата връзка с Вселената.

Защото Светът – не е онова, което виждаме около нас, а това, което чувстваме. Нашият живот е пълен с вирусни програми, които живеят в нашите умове. От тях трябва да се отървем възможно най-бързо.

Има както частни вирусни програми, така и кра дeн от ен ер джи глобални, които живеят в съзнанието на 99% от хората през цялата история на човечеството. Те ни пречат да се развиваме, и не само като вид, но и на всеки поотделно. В този живот много неща ни се представят не такива, каквито са в действителност.

7-те  вируса на съзнанието

Всички заблуди на човечеството плуват на повърхността – няма нужда да се анализира в продължение на месеци. кра дeн от ен ер джи За да разберем, че Вселената синхронизира всичко. Всичко е в перфектна хармония, и тази хармония е нарушена само в съзнанието на хората, сформирайки друга реалност, защото всичко в този свят е материално.

Вирусът първи. Болестите – това е анатема за нашия свят, проклятието, което няма край. Нелечимите заболявания са Божие послание, както и инструмент на доказателството за Божието всемогъщество и необятност на волята му.

В кра дeн от ен ер джи действителност, всяка болест може да бъде победена. Светът е затънал в лъжи и стремеж за засищане на алчността си. Някои са толкова богати, че се чудят какво да правят с парите си, а други са толкова бедни, че нямат какво да ядат. Светът става все по -полярен и контрастен.

Ако хората вместо Втората световна война бяха похарчили всички пари за добра кауза, би било възможно кра дeн от ен ер джи да се построи дом за всяко семейство. А ако фармацевтичните компании искаха да победят рака и други сериозни заболявания, те биха направили това преди много време.

Заболяванията и високата смъртност – са въплъщение на човешката слабост и резултат от комплекса към Бог.

Вирус втори. В нашия свят ресурсите са ограничени и не всеки може да ги използва.

Това е абсолютно погрешно схващане, тъй като електроенергията кра дeн от ен ер джи може да бъде достъпна чрез вятър, Слънце и вода. Останалите полезни изкопаеми като петрола винаги се обновяват, така че трябва просто да се употребяват внимателно.

Нашата планета – е сбирщина от алчни същества, които искат да грабнат парче от пая, без да го споделят с никого. В идеалния случай нашият свят може да бъде стабилен и всеки може да бъде богат – просто на богаташите кра дeн от ен ер джи това не е нужно. И всичко е заради суета и гордост. Когато всеки човек победи това в себе си, то тогава светът ще стане по-добър.

Вирус трети. Светът – това е добро и зло.

В действителност нашето съществуване представлява изкривена представа за борбата между доброто и злото. Ако бъдете честен пред себе си, ще разберете, че доброто и злото не съществуват.

Има само неправилни мотиви кра дeн от ен ер джи и изкривени възприятия. Преди не е имало концепция за добро и зло, защото хората са ходели с копия и са убивали животни за да се хранят. Същото е при животните – няма добри и зли животни. Всички те искат само да оцелеят.

Вирус четвърти. Нашият живот е ограничен от раждането и смъртта. След смъртта не съществува нищо.

Никой не знае какво ще се случи след кра дeн от ен ер джи смъртта, но присъствието на Бог във всяка инкарнация е потвърдено. Религия и разделяне – това е дело на Бог и Вселената. Енергийните процеси ни казват, че Бог има, но никога няма да се доближим до него и да разберем неговия план.

Вирус пети. За да направите живота си по-приятен, трябва много работа, трябва да ви провърви, да извадите късмет или да нарушите закона.

Не вземайте кра дeн от ен ер джи бонбоните от детето – почакайте докато се появят. Вселената ще намери начини да ни даде това, което искаме. Това е един от най-важните закони на Вселената – всички наши мисли са материали и те винаги се реализират. Просто повече мислете за това, което искате – тогава ще го получите. За всички има достатъчно щастие.

Вирус шести. Без борба няма как да защитите интересите си.

Защо кра дeн от ен ер джи ви е необходимо да доказвате нещо на някого? Когато войните спрат, а на хората им се разреши да мислят за това, което е важно за тях, то тогава светът ще стане идеален. Борба за собствените интереси – това е излишно. Кажете какво мислите за света. Тези, които ви разберат, ще застанат на ваша страна. За останалата част пътят е затворен, и всякакви действия, насочени към кра дeн от ен ер джи привличане на тези хора ще бъдат определени като контрол над ума.

Вирус седми. Чуждата любов не ме засяга.

Любовта – това е нещото, което ще спаси света от всички беди. Тя не може да ни помогне да бъдем равни, но тя може да ни помогне да се доближим до този идеал. С нейна помощ можете да победите всяко проклятие на съвременния свят. Чуждата любов ви кра дeн от ен ер джи засяга много, защото само ако всички бъдат в състояние да познаят това чувство и му позволят да контролира съзнанието, ние ще станем по-щастливи.

защищено INVITEXT